Διπλωματία καὶ διπλωματική. Τὸ παράδειγμα τῆς Jussio

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Βυζαντινά Σύμμεικτα  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΔιπλωματία καὶ διπλωματική. Τὸ παράδειγμα τῆς Jussio (EL)
Διπλωματία καὶ διπλωματική. Τὸ παράδειγμα τῆς Jussio (EN)

ΛΟΥΓΓΗΣ, Τηλέμαχος Κ.

  T. C. Lounghis Diplomatie et Diplomatique; l'exemple de la Jussio Le problème des relations entre Byzance et l'Occident relève de l'extension de la notion des états étrangers au détriment de l'empire oecuménique. Au fur et à mesure que recule la souveraineté byzantine en Occident, la diplomatie devient forcément plus active, ayant à résoudre des problèmes toujours plus compliqués. Ce sont les documents diplomatiques de la haute époque, mentionnés dans les sources littéraires et juridiques qui peuvent constituer des indices des intentions de la diplomatie impériale envers l'Occident. Ainsi la jussio, tout en étant au début un document d'usage intérieur adressé à de hauts fonctionnaires impériaux, devient un document adressé à des potentats étrangers, avant de disparaître vers la fin du VIIIe siècle. La jussio est succédée dans l'usage intérieur de l'empire par les documents σάκρα, ὁρισμός, πρόσταξις. De même, le document keleusis, qu'il ne faut pas confondre avec la jussio, est un document adressé à des groupes sociaux à l'intérieur de l'empire, avant de devenir aussi un document de politique étrangère destiné toujours à des collectivités ethniques. Le grand tournant dans l'histoire de la diplomatie byzantine a lieu au VIIIe siècle, lorsque l'Eglise de Rome fait sécession de l'empire byzantin, lorsque l'Occident entier acquiert son indépendance politique et lorsque les documents jussio et keleusis se confondent pour un instant quant à leurs destinataires et contenu. L'histoire de la diplomatie byzantine envers l'Occident n'est qu'une réadaptation constante par des procédés de ce genre aux réalités nouvelles qui surgissaient à chaque instant. C'est pour cela que la distinction entre les documents diplomatiques n'est pas toujours facile. (EL)
  T. C. Lounghis Diplomatie et Diplomatique; l'exemple de la Jussio Le problème des relations entre Byzance et l'Occident relève de l'extension de la notion des états étrangers au détriment de l'empire oecuménique. Au fur et à mesure que recule la souveraineté byzantine en Occident, la diplomatie devient forcément plus active, ayant à résoudre des problèmes toujours plus compliqués. Ce sont les documents diplomatiques de la haute époque, mentionnés dans les sources littéraires et juridiques qui peuvent constituer des indices des intentions de la diplomatie impériale envers l'Occident. Ainsi la jussio, tout en étant au début un document d'usage intérieur adressé à de hauts fonctionnaires impériaux, devient un document adressé à des potentats étrangers, avant de disparaître vers la fin du VIIIe siècle. La jussio est succédée dans l'usage intérieur de l'empire par les documents σάκρα, ὁρισμός, πρόσταξις. De même, le document keleusis, qu'il ne faut pas confondre avec la jussio, est un document adressé à des groupes sociaux à l'intérieur de l'empire, avant de devenir aussi un document de politique étrangère destiné toujours à des collectivités ethniques. Le grand tournant dans l'histoire de la diplomatie byzantine a lieu au VIIIe siècle, lorsque l'Eglise de Rome fait sécession de l'empire byzantin, lorsque l'Occident entier acquiert son indépendance politique et lorsque les documents jussio et keleusis se confondent pour un instant quant à leurs destinataires et contenu. L'histoire de la diplomatie byzantine envers l'Occident n'est qu'une réadaptation constante par des procédés de ce genre aux réalités nouvelles qui surgissaient à chaque instant. C'est pour cela que la distinction entre les documents diplomatiques n'est pas toujours facile. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Ιστορική ανάλυση (EN)

CD 70 (EL)
DF 548 (EL)
DF 546 (EL)
DF 549 (EL)
Διπλωματική (EN)
CD 70 (EN)
DF 548 (EN)
Διάταγμα (EN)
DF 546 (EN)
Sacra (EN)
Jussio (EN)
Τύπος (EN)
Διπλωματία (EN)
Κέλευσις (EN)
DF 549 (EN)


Βυζαντινά Σύμμεικτα

Ελληνική γλώσσα

1979-09-29


Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) / Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

Γραπτές πηγές (EN)
Κωνσταντινούπολη, Ρώμη, Ιταλία, Αφρική, 5ος-8ος αι. (EN)
Πρώιμη Βυζαντινή περίοδος; Μέση Βυζαντινή περίοδος (EN)

1791-4884
1105-1639
Βυζαντινά Σύμμεικτα; SYMMEIKTA 3; 63-82 (EL)
Byzantina Symmeikta; SYMMEIKTA 3; 63-82 (EN)

Copyright (c) 2014 Τηλέμαχος Κ. ΛΟΥΓΓΗΣ (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.