Πρακτικὰ Συμβουλίου Κοινότητας Κεφαλονιᾶς. Βιβλίο Α΄ (19 Μαρτίου - 19 Ἀπριλίου 1593)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Βυζαντινά Σύμμεικτα  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΠρακτικὰ Συμβουλίου Κοινότητας Κεφαλονιᾶς. Βιβλίο Α΄ (19 Μαρτίου - 19 Ἀπριλίου 1593) (EL)
Πρακτικὰ Συμβουλίου Κοινότητας Κεφαλονιᾶς. Βιβλίο Α΄ (19 Μαρτίου - 19 Ἀπριλίου 1593) (EN)

ΜΟΣΧΟΝΑΣ, Νίκος Γ.

  N. G. MoschonasActes du Conseil de la Communauté de Céphalonie. Livre I (19 mars - 19 avril 1593) L'auteur, après une brève étude introductive, édite le plus ancien livre conservé jusqu' à nos jours et considéré comme le premier des Actes du Conseil de la Communauté de l'île de Céphalonie sous la domination vénitienne. Le codex, conservé dans les Archives Historiques Locales de Céphalonie, contient les actes officiels des réunions et les résolutions de ce corps (période du 19 mars au 19 avril 1593). L'édition critique du texte italien accompagnée de régestes en langue grecque est suivie d'indices de personnes et de lieux, ainsi que de tableaux généalogiques. (EL)
  N. G. MoschonasActes du Conseil de la Communauté de Céphalonie. Livre I (19 mars - 19 avril 1593) L'auteur, après une brève étude introductive, édite le plus ancien livre conservé jusqu' à nos jours et considéré comme le premier des Actes du Conseil de la Communauté de l'île de Céphalonie sous la domination vénitienne. Le codex, conservé dans les Archives Historiques Locales de Céphalonie, contient les actes officiels des réunions et les résolutions de ce corps (période du 19 mars au 19 avril 1593). L'édition critique du texte italien accompagnée de régestes en langue grecque est suivie d'indices de personnes et de lieux, ainsi que de tableaux généalogiques. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Ιστορική έρευνα (EN)

CS (EL)
D 25 (EL)
CT (EL)
G 100.5 (EL)
JF 1338 (EL)
G 141 (EL)
GT 5320 (EL)
GT 3400 (EL)
HT 601 (EL)
CD 921 (EL)
CR 3499 (EL)
HT (EL)
D 25 (EN)
G 100.5 (EN)
G 141 (EN)
GT 5320 (EN)
Κοινότητες (EN)
HT 601 (EN)
HT (EN)
Βενετική διοίκηση (EN)
CS (EN)
CT (EN)
JF 1338 (EN)
GT 3400 (EN)
CD 921 (EN)
CR 3499 (EN)


Βυζαντινά Σύμμεικτα

Ελληνική γλώσσα

1979-09-29


Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) / Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

Αρχειακές πηγές (EN)
Κεφαλονιά (EN)
Μεταβυζαντινή περίοδος (EN)

1791-4884
1105-1639
Βυζαντινά Σύμμεικτα; SYMMEIKTA 3; 265-350 (EL)
Byzantina Symmeikta; SYMMEIKTA 3; 265-350 (EN)

Copyright (c) 2014 Νίκος Γ. ΜΟΣΧΟΝΑΣ (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.