Παρατηρήσεις στὸν θεσμὸ τῆς βενετικῆς ὑπηκοότητας. Προστατευόμενοι τῆς Βενετίας στὸν λατινοκρατούμενο ἑλληνικὸ χῶρο (13ος-15ος αἰ.)

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Byzantina Symmeikta  | ΕΚΤ eJournals
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
1981 (EN)
Παρατηρήσεις στὸν θεσμὸ τῆς βενετικῆς ὑπηκοότητας. Προστατευόμενοι τῆς Βενετίας στὸν λατινοκρατούμενο ἑλληνικὸ χῶρο (13ος-15ος αἰ.) (EL)
Παρατηρήσεις στὸν θεσμὸ τῆς βενετικῆς ὑπηκοότητας. Προστατευόμενοι τῆς Βενετίας στὸν λατινοκρατούμενο ἑλληνικὸ χῶρο (13ος-15ος αἰ.) (EN)

ΜΑΛΤΕΖΟΥ, Χρύσα Α.

  Chryssa A. MaltézouRemarques sur le droit de la citoyenneté vénitienne. Protégés de Venise en Romanie latine (XIIIe- XVe s.)Avec l'expansion politique de Venise après 1204 en territoire byzantin, conquis par les Latins, la notion de la citoyenneté vénitienne s'est élargie pour embrasser plusieurs catégories de sujets Vénitiens, autochtones, colons ou étrangers. Après avoir exposé les raisons politiques et commerciales pour lesquelles la République de Venise octroyait sa protection aux étrangers, Grecs et Latins, l'auteur examine quelques termes employés dans les documents vénitiens pour leur qualification. L'étude de la terminologie, variée et souvent imprécise, permet de distinguer et de classifier les Vénitiens en citoyens, sujets et protégés de la Commune.  (EL)
  Chryssa A. MaltézouRemarques sur le droit de la citoyenneté vénitienne. Protégés de Venise en Romanie latine (XIIIe- XVe s.)Avec l'expansion politique de Venise après 1204 en territoire byzantin, conquis par les Latins, la notion de la citoyenneté vénitienne s'est élargie pour embrasser plusieurs catégories de sujets Vénitiens, autochtones, colons ou étrangers. Après avoir exposé les raisons politiques et commerciales pour lesquelles la République de Venise octroyait sa protection aux étrangers, Grecs et Latins, l'auteur examine quelques termes employés dans les documents vénitiens pour leur qualification. L'étude de la terminologie, variée et souvent imprécise, permet de distinguer et de classifier les Vénitiens en citoyens, sujets et protégés de la Commune.  (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Ιστορική έρευνα (EN)

SH 1 (EL)
S 770 (EL)
SF 1 (EL)
S (EL)
SH 1 (EN)
Προνόμιο (EN)
S 770 (EN)
SF 1 (EN)
S (EN)
Έγγραφο (EN)
Υπηκοότητα (EN)
Υπήκοος (EN)
Βενετία (EN)
Κρήτη (EN)
Εύβοια (EN)
Εμπόριο (EN)


Βυζαντινά Σύμμεικτα

Greek

1981-09-29


Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) / Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

Γραπτές πηγές (EN)
Κωνσταντινούπολη, Ρωμανία, Βενετία, 13ος-15ος αι. (EN)
Λατινοκρατία (EN)

1791-4884
1105-1639
Βυζαντινά Σύμμεικτα; SYMMEIKTA 4; 1-16 (EL)
Byzantina Symmeikta; SYMMEIKTA 4; 1-16 (EN)

Copyright (c) 2014 Χρύσα Α. ΜΑΛΤΕΖΟΥ (EN)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)