Παρατηρήσεις στὸν θεσμὸ τῆς βενετικῆς ὑπηκοότητας. Προστατευόμενοι τῆς Βενετίας στὸν λατινοκρατούμενο ἑλληνικὸ χῶρο (13ος-15ος αἰ.)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Βυζαντινά Σύμμεικτα  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΠαρατηρήσεις στὸν θεσμὸ τῆς βενετικῆς ὑπηκοότητας. Προστατευόμενοι τῆς Βενετίας στὸν λατινοκρατούμενο ἑλληνικὸ χῶρο (13ος-15ος αἰ.) (EL)
Παρατηρήσεις στὸν θεσμὸ τῆς βενετικῆς ὑπηκοότητας. Προστατευόμενοι τῆς Βενετίας στὸν λατινοκρατούμενο ἑλληνικὸ χῶρο (13ος-15ος αἰ.) (EN)

ΜΑΛΤΕΖΟΥ, Χρύσα Α.

  Chryssa A. MaltézouRemarques sur le droit de la citoyenneté vénitienne. Protégés de Venise en Romanie latine (XIIIe- XVe s.)Avec l'expansion politique de Venise après 1204 en territoire byzantin, conquis par les Latins, la notion de la citoyenneté vénitienne s'est élargie pour embrasser plusieurs catégories de sujets Vénitiens, autochtones, colons ou étrangers. Après avoir exposé les raisons politiques et commerciales pour lesquelles la République de Venise octroyait sa protection aux étrangers, Grecs et Latins, l'auteur examine quelques termes employés dans les documents vénitiens pour leur qualification. L'étude de la terminologie, variée et souvent imprécise, permet de distinguer et de classifier les Vénitiens en citoyens, sujets et protégés de la Commune.  (EL)
  Chryssa A. MaltézouRemarques sur le droit de la citoyenneté vénitienne. Protégés de Venise en Romanie latine (XIIIe- XVe s.)Avec l'expansion politique de Venise après 1204 en territoire byzantin, conquis par les Latins, la notion de la citoyenneté vénitienne s'est élargie pour embrasser plusieurs catégories de sujets Vénitiens, autochtones, colons ou étrangers. Après avoir exposé les raisons politiques et commerciales pour lesquelles la République de Venise octroyait sa protection aux étrangers, Grecs et Latins, l'auteur examine quelques termes employés dans les documents vénitiens pour leur qualification. L'étude de la terminologie, variée et souvent imprécise, permet de distinguer et de classifier les Vénitiens en citoyens, sujets et protégés de la Commune.  (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Ιστορική έρευνα (EN)

SH 1 (EL)
S 770 (EL)
SF 1 (EL)
S (EL)
SH 1 (EN)
Προνόμιο (EN)
S 770 (EN)
SF 1 (EN)
S (EN)
Έγγραφο (EN)
Υπηκοότητα (EN)
Υπήκοος (EN)
Βενετία (EN)
Κρήτη (EN)
Εύβοια (EN)
Εμπόριο (EN)


Βυζαντινά Σύμμεικτα

Ελληνική γλώσσα

1981-09-29


Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) / Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

Γραπτές πηγές (EN)
Κωνσταντινούπολη, Ρωμανία, Βενετία, 13ος-15ος αι. (EN)
Λατινοκρατία (EN)

1791-4884
1105-1639
Βυζαντινά Σύμμεικτα; SYMMEIKTA 4; 1-16 (EL)
Byzantina Symmeikta; SYMMEIKTA 4; 1-16 (EN)

Copyright (c) 2014 Χρύσα Α. ΜΑΛΤΕΖΟΥ (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.