Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίου Παύλου. Κατάλογος τοῦ Ἀρχείου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Βυζαντινά Σύμμεικτα  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοἹερὰ Μονὴ Ἁγίου Παύλου. Κατάλογος τοῦ Ἀρχείου (EL)
Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίου Παύλου. Κατάλογος τοῦ Ἀρχείου (EN)

ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ, Κρίτων

  Κ. Chryssochoidis Catalogue des archives grecques du monastère de Saint Paul au Mont Athos Le présent catalogue fait suite à ceux des archives des monastères de Dionysiou, Konstamonitou, Stavronikita et Docheiariou, publiés dans Symmeikta I, II et III. Il est le résultat de deux missions (été, automne 1980), pendant lesquelles tous les documents grecs antérieurs à 1800 conservés au monastère de Saint Paul ont été classés et photographiés. Ici sont décrits les documents antérieurs à 1700 ainsi que les actes patriarcaux jusqu'à 1839.Les notices consacrées à chaque document comportent les éléments suivants: a) type de document; b) date; c) description sommaire; d) résumé; e) incipit; f) indication des éventuelles éditions ou de la bibliographie; g) si nécessaire, notice explicative. L'ensemble a été classé grosso modo suivant les principes des chancelleries: actes des empereurs de Byzance (no 1-5), actes des despotes (no 6-8), praktikon et periorismos (no 9-10), actes patriarcaux (no 11-12), acte de métropolite (no 13), actes des autorités du Mont Athos (no 14-22), actes de monastères et actes privés (no 23-30) actes des autorités turques en langue grecque (no 31-32), copie collective (no 33), actes patriarcaux des 18ème-19ème siècles (no 34-56). A la fin il y a un inventaire des documents classés d'après leur date et un index général. (EL)
  Κ. Chryssochoidis Catalogue des archives grecques du monastère de Saint Paul au Mont Athos Le présent catalogue fait suite à ceux des archives des monastères de Dionysiou, Konstamonitou, Stavronikita et Docheiariou, publiés dans Symmeikta I, II et III. Il est le résultat de deux missions (été, automne 1980), pendant lesquelles tous les documents grecs antérieurs à 1800 conservés au monastère de Saint Paul ont été classés et photographiés. Ici sont décrits les documents antérieurs à 1700 ainsi que les actes patriarcaux jusqu'à 1839.Les notices consacrées à chaque document comportent les éléments suivants: a) type de document; b) date; c) description sommaire; d) résumé; e) incipit; f) indication des éventuelles éditions ou de la bibliographie; g) si nécessaire, notice explicative. L'ensemble a été classé grosso modo suivant les principes des chancelleries: actes des empereurs de Byzance (no 1-5), actes des despotes (no 6-8), praktikon et periorismos (no 9-10), actes patriarcaux (no 11-12), acte de métropolite (no 13), actes des autorités du Mont Athos (no 14-22), actes de monastères et actes privés (no 23-30) actes des autorités turques en langue grecque (no 31-32), copie collective (no 33), actes patriarcaux des 18ème-19ème siècles (no 34-56). A la fin il y a un inventaire des documents classés d'après leur date et un index général. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Κατάλογος εγγράφων (EN)

CD 70 (EL)
CD 921 (EL)
Αρχείο μονής Αγίου Παύλου Αγίου Όρους (EN)
έγγραφα αρχιερέων (EN)
έγγραφα πατριαρχικά (EN)
CD 70 (EN)
έγγραφα ιδιωτικά (EN)
έγγραφα τουρκικά (EN)
CD 921 (EN)
έγγραφα πρώτων Αγίου Όρους (EN)
έγγραφα αυτοκρατορικά (EN)
έγγραφα μοναστηριακά (EN)
ομολογίες (EN)


Βυζαντινά Σύμμεικτα

Ελληνική γλώσσα

1981-09-29


Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) / Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

Μοναστηριακό αρχείο (EN)

1791-4884
1105-1639
Βυζαντινά Σύμμεικτα; SYMMEIKTA 4; 251-300 (EL)
Byzantina Symmeikta; SYMMEIKTA 4; 251-300 (EN)

Copyright (c) 2014 Κρίτων ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.