Συμβολὴ στὴ μελέτη τῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς τοῦ Βασιλείου Α΄ στὴ δεκαετία 867-877

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Βυζαντινά Σύμμεικτα  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣυμβολὴ στὴ μελέτη τῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς τοῦ Βασιλείου Α΄ στὴ δεκαετία 867-877 (EL)
Συμβολὴ στὴ μελέτη τῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς τοῦ Βασιλείου Α΄ στὴ δεκαετία 867-877 (EN)

ΒΛΥΣΙΔΟΥ, Βασιλική Ν.

  Vassiliki N. Vlyssidou Contribution à l'étude de la politique étrangère de Basile Ier au cours de la décennie 867-877 Basée sur la succession chronologique des initiatives politiques, militaires et diplomatiques de Basile Ier le Macédonien au cours de la première décennie de son règne (867-877), cette étude tâche de prouver la priorité que cet empereur a attribuée aux problèmes de l'Occident par rapport à ceux de l'Orient.Cette priorité est jalonnée par les efforts intenses et continuels de l'empereur pour inaugurer une nouvelle souveraineté byzantine sur les territoires occidentaux; à cette époque elle est localisée dans le secteur diplomatique plutôt que dans le secteur militaire.L'intervention en Occident ne vise pas à un établissement militaire temporaire en Italie mais surtout à la création de nouvelles perspectives pour une liberté d'action sur ces territoires. La possibilité d'une telle intervention n'existait pas pour l'empire des Amoriens depuis que le Pape -après la fondation de son état- interdisait toute intervention byzantine en Occident. Le franchissement de la barrière politique et idéologique que les empereurs Amoriens n'avaient pas pu dépasser, constitue l'exploit principal de la nouvelle politique de Basile Ier. (EL)
  Vassiliki N. Vlyssidou Contribution à l'étude de la politique étrangère de Basile Ier au cours de la décennie 867-877 Basée sur la succession chronologique des initiatives politiques, militaires et diplomatiques de Basile Ier le Macédonien au cours de la première décennie de son règne (867-877), cette étude tâche de prouver la priorité que cet empereur a attribuée aux problèmes de l'Occident par rapport à ceux de l'Orient.Cette priorité est jalonnée par les efforts intenses et continuels de l'empereur pour inaugurer une nouvelle souveraineté byzantine sur les territoires occidentaux; à cette époque elle est localisée dans le secteur diplomatique plutôt que dans le secteur militaire.L'intervention en Occident ne vise pas à un établissement militaire temporaire en Italie mais surtout à la création de nouvelles perspectives pour une liberté d'action sur ces territoires. La possibilité d'une telle intervention n'existait pas pour l'empire des Amoriens depuis que le Pape -après la fondation de son état- interdisait toute intervention byzantine en Occident. Le franchissement de la barrière politique et idéologique que les empereurs Amoriens n'avaient pas pu dépasser, constitue l'exploit principal de la nouvelle politique de Basile Ier. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Ιστορική ανάλυση (EN)

Λουδοβίκος Β᾽ Ιταλικός (EN)
Πάπας Ρώμης (EN)
Εξωτερική πολιτική (EN)
Βασίλειος Α᾽ (EN)
Βυζαντινός στρατός (EN)


Βυζαντινά Σύμμεικτα

Ελληνική γλώσσα

1981-09-29


Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) / Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

Γραπτές πηγές (EN)
Δύση, Ν. Ιταλία, 9ος αι. (EN)
Μέση Βυζαντινή περίοδος (EN)

1791-4884
1105-1639
Βυζαντινά Σύμμεικτα; SYMMEIKTA 4; 301-315 (EL)
Byzantina Symmeikta; SYMMEIKTA 4; 301-315 (EN)

Copyright (c) 2014 Βασιλική Ν. ΒΛΥΣΙΔΟΥ (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.