Προσωπογραφικὰ βυζαντινῆς Πελοποννήσου καὶ ξενοκρατούμενου ἑλληνικοῦ χώρου (μὲ ἀφορμὴ τὸν φάκελο Foscari τῆς Βενετίας)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Βυζαντινά Σύμμεικτα  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΠροσωπογραφικὰ βυζαντινῆς Πελοποννήσου καὶ ξενοκρατούμενου ἑλληνικοῦ χώρου (μὲ ἀφορμὴ τὸν φάκελο Foscari τῆς Βενετίας) (EL)
Προσωπογραφικὰ βυζαντινῆς Πελοποννήσου καὶ ξενοκρατούμενου ἑλληνικοῦ χώρου (μὲ ἀφορμὴ τὸν φάκελο Foscari τῆς Βενετίας) (EN)

ΜΑΛΤΕΖΟΥ, Χρύσα Α.

  Chryssa A. Maltézou Notes prosopographiques concernant le Péloponnèse byzantin et la Romanie latine (à propos du dossier Foscari des Archives d'Etat de Venise) Dans cette étude, basée sur les documents du dossier de la famille vénitienne Foscari, l'auteur souligne les tendances de nobles vénitiens et en particulier celles des Foscari pour s'assurer des droits de possession sur le territoire byzantin conquis par les Latins. Ensuite, elle s'occupe a) à examiner les relations des Foscari tant avec les gouverneurs byzantins de Morée, qu'avec les familles des Spata et des Tocco; b) à étudier certains événements, insuffîsament connus, relatifs à l'histoire de Lépante et du château de Dragomesto aux XIVe et XVe siècles; c) à traiter des questions prosopographiques concernant d'une part la famille albanaise de Sgouros Bua Spata et d'autre part les derniers képhalai de Patras, Jean Gantacuzène Paléologue et Thomas Paléologue Ralis.Suit l'édition diplomatique de trois lettres inédites: a) d'Hercule Tocco, seigneur d'Angelocastron, adressée à Francesco Foscari (sans date); b) de Thomas Paléologue Ralis, képhalè de Patras, adressée à Filippo Foscari (1456); c) de Léonard Tocco, despote d'Arta, adressée à Filippo Foscari (1478). (EL)
  Chryssa A. Maltézou Notes prosopographiques concernant le Péloponnèse byzantin et la Romanie latine (à propos du dossier Foscari des Archives d'Etat de Venise) Dans cette étude, basée sur les documents du dossier de la famille vénitienne Foscari, l'auteur souligne les tendances de nobles vénitiens et en particulier celles des Foscari pour s'assurer des droits de possession sur le territoire byzantin conquis par les Latins. Ensuite, elle s'occupe a) à examiner les relations des Foscari tant avec les gouverneurs byzantins de Morée, qu'avec les familles des Spata et des Tocco; b) à étudier certains événements, insuffîsament connus, relatifs à l'histoire de Lépante et du château de Dragomesto aux XIVe et XVe siècles; c) à traiter des questions prosopographiques concernant d'une part la famille albanaise de Sgouros Bua Spata et d'autre part les derniers képhalai de Patras, Jean Gantacuzène Paléologue et Thomas Paléologue Ralis.Suit l'édition diplomatique de trois lettres inédites: a) d'Hercule Tocco, seigneur d'Angelocastron, adressée à Francesco Foscari (sans date); b) de Thomas Paléologue Ralis, képhalè de Patras, adressée à Filippo Foscari (1456); c) de Léonard Tocco, despote d'Arta, adressée à Filippo Foscari (1478). (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Αρχεία (EN)

Προσωπογραφία (EN)
Αρχεία (EN)
Βυζαντινή διοίκηση (EN)
Πελοπόννησος (EN)
Αλβανοί (EN)
Βενετοί (EN)
Έγγειος ιδιοκτησία (EN)


Βυζαντινά Σύμμεικτα

Ελληνική γλώσσα

1983-09-29


Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) / Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

Πελοπόννησος; Ρωμανία (EN)

1791-4884
1105-1639
Βυζαντινά Σύμμεικτα; SYMMEIKTA 5; 1-27 (EL)
Byzantina Symmeikta; SYMMEIKTA 5; 1-27 (EN)

Copyright (c) 2014 Χρύσα Α. ΜΑΛΤΕΖΟΥ (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.