Ὁ «πρῶτος αὐτοκράτωρ Ρωμαίων» καὶ ὁ «πρῶτος Ρωμαίων ἁπάντων». Ἡ ἀνολοκλήρωτη Reconquista

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Βυζαντινά Σύμμεικτα  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοὉ «πρῶτος αὐτοκράτωρ Ρωμαίων» καὶ ὁ «πρῶτος Ρωμαίων ἁπάντων». Ἡ ἀνολοκλήρωτη Reconquista (EL)
Ὁ «πρῶτος αὐτοκράτωρ Ρωμαίων» καὶ ὁ «πρῶτος Ρωμαίων ἁπάντων». Ἡ ἀνολοκλήρωτη Reconquista (EN)

ΛΟΥΓΓΗΣ, Τηλέμαχος Κ.

  T. C. Lounghis Le «premier empereur des Romains» et le «premier entre tous les Romains». La reconquête inachevée Partant de la divergence idéologique entre les textes de Procope et d'Agathias, cette étude vise à démontrer le rôle politique de Bélisaire et de Narsès dans la conjoncture internationale donnée; passant en revue les tentatives de Bélisaire de s'emparer du pouvoir, un poids spécifique est donné à l'attitude de Bélisaire vis-à-vis de l'alliance entre l'empire d'Orient et les Francs catholiques employés et mobilisés par l'empire, selon une coutume déjà assez vieille, pour mener à bon terme la reconquête de l'Occident arien dans sa totalité. De toutes ses forces, Bélisaire se dresse contre les alliés orthodoxes de Justinien, ce qui empêche l'empire de terminer rapidement la guerre d'Italie, aussi bien que de soumettre à sa domination l'Espagne wisigothique par l'intermédiaire des Francs. Mais il y a plus: l'exterminateur des Francs en Italie Narsès, qui fut toute sa vie l'adversaire de Bélisaire, devint dans l'historiographie postérieure le traître de l'indépendance de l'Occident, pendant que Bélisaire fut le traître de l'oecuménicité justinienne. (EL)
  T. C. Lounghis Le «premier empereur des Romains» et le «premier entre tous les Romains». La reconquête inachevée Partant de la divergence idéologique entre les textes de Procope et d'Agathias, cette étude vise à démontrer le rôle politique de Bélisaire et de Narsès dans la conjoncture internationale donnée; passant en revue les tentatives de Bélisaire de s'emparer du pouvoir, un poids spécifique est donné à l'attitude de Bélisaire vis-à-vis de l'alliance entre l'empire d'Orient et les Francs catholiques employés et mobilisés par l'empire, selon une coutume déjà assez vieille, pour mener à bon terme la reconquête de l'Occident arien dans sa totalité. De toutes ses forces, Bélisaire se dresse contre les alliés orthodoxes de Justinien, ce qui empêche l'empire de terminer rapidement la guerre d'Italie, aussi bien que de soumettre à sa domination l'Espagne wisigothique par l'intermédiaire des Francs. Mais il y a plus: l'exterminateur des Francs en Italie Narsès, qui fut toute sa vie l'adversaire de Bélisaire, devint dans l'historiographie postérieure le traître de l'indépendance de l'Occident, pendant que Bélisaire fut le traître de l'oecuménicité justinienne. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Ιστορική ανάλυση (EN)

D 25 (EL)
D (EL)
DF 548 (EL)
DF 546 (EL)
DF 545 (EL)
DF 549 (EL)
D 25 (EN)
Βελισάριος (EN)
D (EN)
Ιουστινιανός Α᾽ (EN)
Προκόπιος Καισαρεύς (EN)
DF 548 (EN)
DF 546 (EN)
DF 545 (EN)
Αγαθίας (EN)
DF 549 (EN)
Ναρσής (EN)
Ιωάννης Καππαδόκης (EN)
Πολιτική ιδεολογία (EN)
Reconquista (EN)


Βυζαντινά Σύμμεικτα

Ελληνική γλώσσα

1983-09-29


Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) / Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

Γραπτές πηγές (EN)
Κωνσταντινούπολη, Ιταλία, 6ος αι. (EN)
Πρώιμη Βυζαντινή περίοδος (EN)

1791-4884
1105-1639
Βυζαντινά Σύμμεικτα; SYMMEIKTA 5; 217-247 (EL)
Byzantina Symmeikta; SYMMEIKTA 5; 217-247 (EN)

Copyright (c) 2014 Τηλέμαχος Κ. ΛΟΥΓΓΗΣ (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.