Ἀνέκδοτη μονωδία στὸν "οἰκεῖον" τοῦ αὐτοκράτορα Γεώργιο Καντακουζηνὸ (15ος αἰ.)

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Byzantina Symmeikta  | ΕΚΤ eJournals
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
1983 (EN)
Ἀνέκδοτη μονωδία στὸν "οἰκεῖον" τοῦ αὐτοκράτορα Γεώργιο Καντακουζηνὸ (15ος αἰ.) (EL)
Ἀνέκδοτη μονωδία στὸν "οἰκεῖον" τοῦ αὐτοκράτορα Γεώργιο Καντακουζηνὸ (15ος αἰ.) (EN)

ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ, Κρίτων

  K. Chryssochoidis Monodie inèdite pour l' ‘oikeios' de l'empereur Georges Cantacuzène (XVe s.) L'étude porte sur la personne, inconnue par ailleurs, de Georges Cantacuzène, «oikeios» de l'empereur Jean VIII Paléologue. Édition d'une monodie anonyme pour Georges Cantacuzène d'après le manuscrit Alexandrinus gr. 220, ff. 174- 179v. (EL)
  K. Chryssochoidis Monodie inèdite pour l' ‘oikeios' de l'empereur Georges Cantacuzène (XVe s.) L'étude porte sur la personne, inconnue par ailleurs, de Georges Cantacuzène, «oikeios» de l'empereur Jean VIII Paléologue. Édition d'une monodie anonyme pour Georges Cantacuzène d'après le manuscrit Alexandrinus gr. 220, ff. 174- 179v. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Έκδοση κειμένου (EN)

P 301 (EL)
PA 5000 (EL)
DF 630 (EL)
PN 6288 (EL)
PN 4001 (EL)
Ιωάννης Η᾽ Παλαιολόγος (EN)
Γεώργιος Καντακουζηνός (EN)
Μανουήλ Β᾽ Παλαιολόγος (EN)
Πατριαρχική Βιβλιοθήκη Αλεξανδρείας κώδικας 220 (EN)
P 301 (EN)
Λήμνος (EN)
PA 5000 (EN)
μονωδία (EN)
DF 630 (EN)
PN 6288 (EN)
PN 4001 (EN)
Κωνσταντινούπολη (EN)


Βυζαντινά Σύμμεικτα

Greek

1983-09-29


Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) / Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

Βυζάντιο, 15ος αι. (EN)
Φιλολογικό κείμενο (μονωδία) (EN)

1791-4884
1105-1639
Βυζαντινά Σύμμεικτα; SYMMEIKTA 5; 361-372 (EL)
Byzantina Symmeikta; SYMMEIKTA 5; 361-372 (EN)

Copyright (c) 2014 Κρίτων ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ (EN)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)