Ἀνέκδοτη μονωδία στὸν "οἰκεῖον" τοῦ αὐτοκράτορα Γεώργιο Καντακουζηνὸ (15ος αἰ.)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Βυζαντινά Σύμμεικτα  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοἈνέκδοτη μονωδία στὸν "οἰκεῖον" τοῦ αὐτοκράτορα Γεώργιο Καντακουζηνὸ (15ος αἰ.) (EL)
Ἀνέκδοτη μονωδία στὸν "οἰκεῖον" τοῦ αὐτοκράτορα Γεώργιο Καντακουζηνὸ (15ος αἰ.) (EN)

ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ, Κρίτων

  K. Chryssochoidis Monodie inèdite pour l' ‘oikeios' de l'empereur Georges Cantacuzène (XVe s.) L'étude porte sur la personne, inconnue par ailleurs, de Georges Cantacuzène, «oikeios» de l'empereur Jean VIII Paléologue. Édition d'une monodie anonyme pour Georges Cantacuzène d'après le manuscrit Alexandrinus gr. 220, ff. 174- 179v. (EL)
  K. Chryssochoidis Monodie inèdite pour l' ‘oikeios' de l'empereur Georges Cantacuzène (XVe s.) L'étude porte sur la personne, inconnue par ailleurs, de Georges Cantacuzène, «oikeios» de l'empereur Jean VIII Paléologue. Édition d'une monodie anonyme pour Georges Cantacuzène d'après le manuscrit Alexandrinus gr. 220, ff. 174- 179v. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Έκδοση κειμένου (EN)

P 301 (EL)
PA 5000 (EL)
DF 630 (EL)
PN 6288 (EL)
PN 4001 (EL)
Ιωάννης Η᾽ Παλαιολόγος (EN)
Γεώργιος Καντακουζηνός (EN)
Μανουήλ Β᾽ Παλαιολόγος (EN)
Πατριαρχική Βιβλιοθήκη Αλεξανδρείας κώδικας 220 (EN)
P 301 (EN)
Λήμνος (EN)
PA 5000 (EN)
μονωδία (EN)
DF 630 (EN)
PN 6288 (EN)
PN 4001 (EN)
Κωνσταντινούπολη (EN)


Βυζαντινά Σύμμεικτα

Ελληνική γλώσσα

1983-09-29


Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) / Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

Βυζάντιο, 15ος αι. (EN)
Φιλολογικό κείμενο (μονωδία) (EN)

1791-4884
1105-1639
Βυζαντινά Σύμμεικτα; SYMMEIKTA 5; 361-372 (EL)
Byzantina Symmeikta; SYMMEIKTA 5; 361-372 (EN)

Copyright (c) 2014 Κρίτων ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.