Τὸ νόημα καὶ ἡ τυπολογία τῶν κρητικῶν ἐπαναστάσεων τοῦ 13ου αἰ.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Βυζαντινά Σύμμεικτα  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΤὸ νόημα καὶ ἡ τυπολογία τῶν κρητικῶν ἐπαναστάσεων τοῦ 13ου αἰ. (EL)
Τὸ νόημα καὶ ἡ τυπολογία τῶν κρητικῶν ἐπαναστάσεων τοῦ 13ου αἰ. (EN)

ΣΒΟΡΩΝΟΣ, Νίκος

  Ν. SvoronosLa signification et la typologie des révoltes crétoises aux 13ème-14ème siècles Afin de dégager les traits caractéristiques des révoltes en Crète aux 13ème et 14ème siècles, l'auteur dirige son enquête vers l'examen du régime de la terre et du statut de ses détenteurs. Il constate ainsi que la confusion juridique et effective, apparente déjà sous la domination byzantine, rend les archontes de l'île principaux adversaires de l'application du droit des nouveaux occupants, les Vénitiens. Une série continue de révoltes est motivée par le désir des archontes de se faire reconnaître propriétaires héréditaires des leur terres. Vers la fin du 13ème siècle, les archontes crétois réussissent, au moyen des privilèges qui leur sont accordés, à s'intégrer au système féodal et à créer une nouvelle hiérarchie sociale. (EL)
  Ν. SvoronosLa signification et la typologie des révoltes crétoises aux 13ème-14ème siècles Afin de dégager les traits caractéristiques des révoltes en Crète aux 13ème et 14ème siècles, l'auteur dirige son enquête vers l'examen du régime de la terre et du statut de ses détenteurs. Il constate ainsi que la confusion juridique et effective, apparente déjà sous la domination byzantine, rend les archontes de l'île principaux adversaires de l'application du droit des nouveaux occupants, les Vénitiens. Une série continue de révoltes est motivée par le désir des archontes de se faire reconnaître propriétaires héréditaires des leur terres. Vers la fin du 13ème siècle, les archontes crétois réussissent, au moyen des privilèges qui leur sont accordés, à s'intégrer au système féodal et à créer une nouvelle hiérarchie sociale. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Κρήτη (EN)
Κρητικές επαναστάσεις (EN)
Βενετοκρατία (EN)


Βυζαντινά Σύμμεικτα

Ελληνική γλώσσα

1989-09-29


Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) / Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

1791-4884
1105-1639
Βυζαντινά Σύμμεικτα; SYMMEIKTA 8; 1-14 (EL)
Byzantina Symmeikta; SYMMEIKTA 8; 1-14 (EN)

Copyright (c) 2014 Νίκος ΣΒΟΡΩΝΟΣ (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.