Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Βυζαντινά Σύμμεικτα  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοL΄impero di Nicea nelle fonti della Creta Veneziana (EL)
L΄impero di Nicea nelle fonti della Creta Veneziana (EN)

MALTEZOU, Chryssa A.

  Χρύσα  Α. Μαλτέζου Ἡ αὐτοκρατορία τῆς Νίκαιας στὶς πηγὲς τῆς βενετοκρατούμενης Κρήτης Ἐξετάζεται, μὲ βάση τὴν ὁρολογία ποὺ χρησιμοποιεῖται, σὲ μιὰ σειρὰ βενετικῶν ἐγγράφων ἡ στάση τῆς Γαληνότατης ἀπέναντι στὴν αὐτοκρατορία τῆς Νίκαιας. Τὰ ἔγγραφα αὐτὰ ἀναφέρονται στὸ ἐπαναστατικὸ κίνημα τῶν Κρητικῶν ἐναντίον τῆς Βενετίας ποὺ ἐκδηλώθηκε τὸ 1228 μὲ τὴν ἐνίσχυση τοῦ Ἰωάννη   Βατάτζη.   Σχολιάζονται   ἰδιαίτερα  οἱ   ὅροι  ἀνατολὴ  καὶ  ἀνατολικός. (EL)
  Χρύσα  Α. Μαλτέζου Ἡ αὐτοκρατορία τῆς Νίκαιας στὶς πηγὲς τῆς βενετοκρατούμενης Κρήτης Ἐξετάζεται, μὲ βάση τὴν ὁρολογία ποὺ χρησιμοποιεῖται, σὲ μιὰ σειρὰ βενετικῶν ἐγγράφων ἡ στάση τῆς Γαληνότατης ἀπέναντι στὴν αὐτοκρατορία τῆς Νίκαιας. Τὰ ἔγγραφα αὐτὰ ἀναφέρονται στὸ ἐπαναστατικὸ κίνημα τῶν Κρητικῶν ἐναντίον τῆς Βενετίας ποὺ ἐκδηλώθηκε τὸ 1228 μὲ τὴν ἐνίσχυση τοῦ Ἰωάννη   Βατάτζη.   Σχολιάζονται   ἰδιαίτερα  οἱ   ὅροι  ἀνατολὴ  καὶ  ἀνατολικός. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Impero di Nicea (EN)
Creta veneziana (EN)
Rivolta di Cretesi (EN)


Βυζαντινά Σύμμεικτα

Αγγλική γλώσσα

1989-09-29


Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) / Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

1791-4884
1105-1639
Βυζαντινά Σύμμεικτα; SYMMEIKTA 8; 27-32 (EL)
Byzantina Symmeikta; SYMMEIKTA 8; 27-32 (EN)

Copyright (c) 2014 Chryssa A. MALTEZOU (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.