Ὁ Βίος τοῦ Μάρκου τοῦ Ἀθηναίου (BHG 1039-1041)

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Byzantina Symmeikta  | ΕΚΤ eJournals
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
1989 (EN)
Ὁ Βίος τοῦ Μάρκου τοῦ Ἀθηναίου (BHG 1039-1041) (EL)
Ὁ Βίος τοῦ Μάρκου τοῦ Ἀθηναίου (BHG 1039-1041) (EN)

ΑΓΓΕΛΙΔΗ, Χριστίνα Γ.

  Christine Angelidi La  Vie de Marc l'Athénien (BHG 1039-1041) Edition critique du texte de la Vie de Marc l'Athénien, dont le témoin le plus ancien date du 12ème siècle. Le récit, composé probablement au 8ème ou 9ème s., se réfère à l'époque primitive de la vie monastique en Egypte. Dans l'Introduction sont discutés les divers emprunts à l'hagiographie ancienne qui composent la personnalité du saint, la structure du récit, la tradition manuscrite et les principes de l'établissement du texte; en appendice, quelques remarques sur le temps de la narration. (EL)
  Christine Angelidi La  Vie de Marc l'Athénien (BHG 1039-1041) Edition critique du texte de la Vie de Marc l'Athénien, dont le témoin le plus ancien date du 12ème siècle. Le récit, composé probablement au 8ème ou 9ème s., se réfère à l'époque primitive de la vie monastique en Egypte. Dans l'Introduction sont discutés les divers emprunts à l'hagiographie ancienne qui composent la personnalité du saint, la structure du récit, la tradition manuscrite et les principes de l'établissement du texte; en appendice, quelques remarques sur le temps de la narration. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Κριτική έκδοση; Φιλολογική ανάλυση (EN)

Κριτική έκδοση κειμένου (EN)
Αγιολογία (EN)


Βυζαντινά Σύμμεικτα

Greek

1989-09-29


Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) / Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

Αγιολογικά κείμενα; Φιλολογικά κείμενα (EN)

1791-4884
1105-1639
Βυζαντινά Σύμμεικτα; SYMMEIKTA 8; 33-59 (EL)
Byzantina Symmeikta; SYMMEIKTA 8; 33-59 (EN)

Copyright (c) 2014 Χριστίνα Γ. ΑΓΓΕΛΙΔΗ (EN)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)