Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Βυζαντινά Σύμμεικτα  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοAimericus rex Cipri (EL)
Aimericus rex Cipri (EN)

ΜΟΣΧΟΝΑΣ, Νίκος Γ.

  N. G. Moschonas Aimericus rex Cipri Au premier seigneur Franc de Chypre Guy de Lusignan succéda en l'an 1192 son frère, connu dans l'historiographie sous le nom d'«Amaury de Lusignan» (avec pour seule exception essentielle l'oeuvre de l'historien anglais sir G. Hill).Mais le nom de ce prince, qui en septembre de l'an 1197 fut couronné roi de Chypre et peu après roi de Jérusalem, se trouve cité dans les sources historiques contemporaines ou quelque peu postérieures à son époque sous plusieurs graphies du nom Aimery et diffère clairement et nettement par rapport au nom Amaury, nom sous lequel sont mentionnés le roi de Jérusalem Amaury I et d'autres nobles Francs qui ont opéré dans l'Orient Latin à cette période.Après un examen assidu des sources et de l'historiographie, il devient évident que le nom du premier roi Franc de Chypre était Americ(us)>Aimery. Ce nom fut écrit de façon erronée comme Almeric(us)>Amalric>Amaury, nom passé sous des formes très variées dans la Chronographie postérieure et dans l'historiographie.On propose, donc, la restitution par l'historiographie moderne de son vrai nom au premier roi Franc de Chypre et neuvième roi de Jérusalem Aimery de Lusignan et de le rendre en grec sous les formes Αιμερὺ ou Αιμέριχος.  (EL)
  N. G. Moschonas Aimericus rex Cipri Au premier seigneur Franc de Chypre Guy de Lusignan succéda en l'an 1192 son frère, connu dans l'historiographie sous le nom d'«Amaury de Lusignan» (avec pour seule exception essentielle l'oeuvre de l'historien anglais sir G. Hill).Mais le nom de ce prince, qui en septembre de l'an 1197 fut couronné roi de Chypre et peu après roi de Jérusalem, se trouve cité dans les sources historiques contemporaines ou quelque peu postérieures à son époque sous plusieurs graphies du nom Aimery et diffère clairement et nettement par rapport au nom Amaury, nom sous lequel sont mentionnés le roi de Jérusalem Amaury I et d'autres nobles Francs qui ont opéré dans l'Orient Latin à cette période.Après un examen assidu des sources et de l'historiographie, il devient évident que le nom du premier roi Franc de Chypre était Americ(us)>Aimery. Ce nom fut écrit de façon erronée comme Almeric(us)>Amalric>Amaury, nom passé sous des formes très variées dans la Chronographie postérieure et dans l'historiographie.On propose, donc, la restitution par l'historiographie moderne de son vrai nom au premier roi Franc de Chypre et neuvième roi de Jérusalem Aimery de Lusignan et de le rendre en grec sous les formes Αιμερὺ ou Αιμέριχος.  (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Ονοματολογική έρευνα (EN)

CS (EL)
CT (EL)
JC 109 (EL)
D 111 (EL)
CR 3499 (EL)
D 200 (EL)
P 10 (EL)
D 175 (EL)
CS (EN)
Κύπρος (EN)
Σταυροφορίες (EN)
CT (EN)
Lusignan (EN)
JC 109 (EN)
Αμάλριχος (EN)
D 111 (EN)
CR 3499 (EN)
D 200 (EN)
P 10 (EN)
D 175 (EN)


Βυζαντινά Σύμμεικτα

Ελληνική γλώσσα

1989-09-29


Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) / Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

Κύπρος (EN)
Σταυροφορίες (EN)
Αφηγηματικές πηγές; Νομίσματα (EN)

1791-4884
1105-1639
Βυζαντινά Σύμμεικτα; SYMMEIKTA 8; 371-381 (EL)
Byzantina Symmeikta; SYMMEIKTA 8; 371-381 (EN)

Copyright (c) 2014 Νίκος Γ. ΜΟΣΧΟΝΑΣ (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.