Συμπληρώσεις στὸν κατάλογο τῶν πρώτων τοῦ Ἁγίου Ὄρους

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Βυζαντινά Σύμμεικτα  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣυμπληρώσεις στὸν κατάλογο τῶν πρώτων τοῦ Ἁγίου Ὄρους (EL)
Συμπληρώσεις στὸν κατάλογο τῶν πρώτων τοῦ Ἁγίου Ὄρους (EN)

ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ, Κρίτων

  Kriton Chryssochoidis Additions à la liste de prôtoi du Mont Athos Complement à la liste des Prôtoi du Mont Athos. L'auteur présente trois prôtoi athonites inconnues, a) Serapion (1456, 1459/60), connu seulement par de mentions, b) Maximos, ex higoumène du couvent de Dionysiou (entre Juillet et Novembre 1539). c) Gabriel (1569/70).Sont édités et commentés les actes qui émanent d'eux ou sont relatifs à la datation de leur fonction. (EL)
  Kriton Chryssochoidis Additions à la liste de prôtoi du Mont Athos Complement à la liste des Prôtoi du Mont Athos. L'auteur présente trois prôtoi athonites inconnues, a) Serapion (1456, 1459/60), connu seulement par de mentions, b) Maximos, ex higoumène du couvent de Dionysiou (entre Juillet et Novembre 1539). c) Gabriel (1569/70).Sont édités et commentés les actes qui émanent d'eux ou sont relatifs à la datation de leur fonction. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Έκδοση εγγράφων (EN)

CD 70 (EL)
CD 921 (EL)
Σεραπίων πρώτος Αγίου Όρους (EN)
έγγραφα πατριαρχικά (EN)
CD 70 (EN)
Γαβριήλ πρώτος Αγίου Όρους (EN)
έγγραφα πρώτων Αγίου Όρους (EN)
CD 921 (EN)
Πρώτοι Αγίου Όρους (EN)
Μάξιμος πρώτος Αγίου Όρους (EN)


Βυζαντινά Σύμμεικτα

Ελληνική γλώσσα

1989-09-29


Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) / Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

Άγιον Όρος, 15ος και 16ος αι. (EN)
Μοναστηριακά αρχεία (EN)

1791-4884
1105-1639
Βυζαντινά Σύμμεικτα; SYMMEIKTA 8; 435-471 (EL)
Byzantina Symmeikta; SYMMEIKTA 8; 435-471 (EN)

Copyright (c) 2014 Κρίτων ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.