Ἐπίγραμμα πρὸς τιμὴν τοῦ Λέοντος ΣΤ΄ τοῦ Σοφοῦ

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Βυζαντινά Σύμμεικτα  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοἘπίγραμμα πρὸς τιμὴν τοῦ Λέοντος ΣΤ΄ τοῦ Σοφοῦ (EL)
Ἐπίγραμμα πρὸς τιμὴν τοῦ Λέοντος ΣΤ΄ τοῦ Σοφοῦ (EN)

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ, Α.

No abstract (EL)
No abstract (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
φιλολογική ανάλυση (EN)

P 1 (EL)
DF 553 (EL)
PN 6279 (EL)
PN (EL)
P 1 (EN)
Λέων ΣΤ΄ ο Σοφός (EN)
DF 553 (EN)
PN 6279 (EN)
εγκωμιαστικό επίγραμμα (EN)
PN (EN)
Μακεδονική Δυναστεία (EN)


Βυζαντινά Σύμμεικτα

Ελληνική γλώσσα

1994-09-29


Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) / Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

φιλολογικές πηγές (EN)
Βυζάντιο, 9ος-10ος αι. (EN)
Μέση βυζαντινή περίοδος, 9ος-10ος αι. (EN)

1791-4884
1105-1639
Βυζαντινά Σύμμεικτα; SYMMEIKTA: IN MEMORIAM OF D.A. ZAKYTHINOS 9B; 33-40 (EL)
Byzantina Symmeikta; SYMMEIKTA: IN MEMORIAM OF D.A. ZAKYTHINOS 9B; 33-40 (EN)

Copyright (c) 2014 Α. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.