Το Βυζάντιο και οι Ιωαννίτες Ιππότες της Ρόδου (1306-1409)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Βυζαντινά Σύμμεικτα  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΤο Βυζάντιο και οι Ιωαννίτες Ιππότες της Ρόδου (1306-1409) (EL)
Το Βυζάντιο και οι Ιωαννίτες Ιππότες της Ρόδου (1306-1409) (EN)

LUTTRELL, Anthony

  Anthony Luttrell The Hospitallers of Rhodes and Byzantium (1306-1409) The Hospital of Saint John of Jerusalem constituted a Latin military order composed of professed religious who took vows of poverty, chastity and obedience, and who were devoted to a holy war against the infidel. In 1306 they occupied Rhodes and provided its Greek inhabitants with reasonable security, prosperity and a degree of religious freedom. Rhodes became a base for attacks on the neighbouring Turkish emirates and, after about 1358, for more distant campaigns against the Ottomans in mainland Greece and elsewhere. From about 1390 to 1409 the Hospitallers collaborated with Byzantine rulers, especially in the years after 1396 when they defended Corinth and the Despotate of the Morea against the Turks. Thereafter contacts between Rhodes and Constantinople became infrequent. (EL)
  Anthony Luttrell The Hospitallers of Rhodes and Byzantium (1306-1409) The Hospital of Saint John of Jerusalem constituted a Latin military order composed of professed religious who took vows of poverty, chastity and obedience, and who were devoted to a holy war against the infidel. In 1306 they occupied Rhodes and provided its Greek inhabitants with reasonable security, prosperity and a degree of religious freedom. Rhodes became a base for attacks on the neighbouring Turkish emirates and, after about 1358, for more distant campaigns against the Ottomans in mainland Greece and elsewhere. From about 1390 to 1409 the Hospitallers collaborated with Byzantine rulers, especially in the years after 1396 when they defended Corinth and the Despotate of the Morea against the Turks. Thereafter contacts between Rhodes and Constantinople became infrequent. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
ιστορική ανάλυση (EN)

HM 621 (EL)
HM 711 (EL)
HB 848 (EL)
NK 600 (EL)
J (EL)
HM 621 (EN)
HM 711 (EN)
Ρόδος (EN)
HB 848 (EN)
NK 600 (EN)
J (EN)
Ιωαννίτες ιππότες (EN)


Βυζαντινά Σύμμεικτα

Ελληνική γλώσσα

1997-09-29


Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) / Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

φιλολογικά κείμενα (EN)
Ρόδος, 14ος αι. (EN)
ύστερη βυζαντινή περίοδος (EN)

1791-4884
1105-1639
Βυζαντινά Σύμμεικτα; SYMMEIKTA 11; 189-214 (EL)
Byzantina Symmeikta; SYMMEIKTA 11; 189-214 (EN)

Copyright (c) 2014 Anthony LUTTRELL (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.