Ὁ ναός τοῦ Ἁγίου Νικολάου Αἰγιαλείας. Συμβολή στην ἱστορία τῆς μονῆς Ταξιαρχῶν

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Byzantina Symmeikta  | ΕΚΤ eJournals
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
1997 (EN)
Ὁ ναός τοῦ Ἁγίου Νικολάου Αἰγιαλείας. Συμβολή στην ἱστορία τῆς μονῆς Ταξιαρχῶν (EL)
Ὁ ναός τοῦ Ἁγίου Νικολάου Αἰγιαλείας. Συμβολή στην ἱστορία τῆς μονῆς Ταξιαρχῶν (EN)

ΜΟΥΤΖΑΛΗ, Αφέντρα
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ, Άννα

  Anna Lambropoulou -  Afendra MoutzaliL'église byzantine de S. Nicolas en Égialie. Contribution à l'histoire du monastère des Taxiarques.Près du monastère des Taxiarques en Égialie et dans les limites de son territoire, aux bords de la rivière Sélinous, est située l'église de S. Nicolas. L'église, datant de la fin du Xe siècle (vers l'an 1000), fut jadis le catholicon d'un monastère, à une époque antérieure à l'arrivée de S. Léontios. (EL)
  Anna Lambropoulou -  Afendra MoutzaliL'église byzantine de S. Nicolas en Égialie. Contribution à l'histoire du monastère des Taxiarques.Près du monastère des Taxiarques en Égialie et dans les limites de son territoire, aux bords de la rivière Sélinous, est située l'église de S. Nicolas. L'église, datant de la fin du Xe siècle (vers l'an 1000), fut jadis le catholicon d'un monastère, à une époque antérieure à l'arrivée de S. Léontios. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
ιστορική ανάλυση; ανάλυση αρχαιολογικού υλικού (EN)

CC (EL)
G 141 (EL)
DF 501 (EL)
CC (EN)
Μονή Ταξιαρχών Αιγιαλείας (EN)
G 141 (EN)
Πελοπόννησος (EN)
DF 501 (EN)
Ναός Αγίου Νικολάου (EN)


Βυζαντινά Σύμμεικτα

Greek

1997-09-29


Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) / Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

φιλολογικές πηγές; ναοδομία (EN)
Πελοπόννησος, 10ος-15ος αι. (EN)
μέση βυζαντινή περίοδος (EN)

1791-4884
1105-1639
Βυζαντινά Σύμμεικτα; SYMMEIKTA 11; 323-350 (EL)
Byzantina Symmeikta; SYMMEIKTA 11; 323-350 (EN)

Copyright (c) 2014 Άννα ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ, Αφέντρα ΜΟΥΤΖΑΛΗ (EN)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)