Τὰ τοῦ μετοχίου τῶν Παλατίων χαρτῶα δικαιώματα: Σύσταση, τοπιογραφικά δεδομένα και εντοπισμός ενός μετοχίου της Λεμβιώτισσας (Σμύρνη)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Βυζαντινά Σύμμεικτα  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΤὰ τοῦ μετοχίου τῶν Παλατίων χαρτῶα δικαιώματα: Σύσταση, τοπιογραφικά δεδομένα και εντοπισμός ενός μετοχίου της Λεμβιώτισσας (Σμύρνη) (EL)
Τὰ τοῦ μετοχίου τῶν Παλατίων χαρτῶα δικαιώματα: Σύσταση, τοπιογραφικά δεδομένα και εντοπισμός ενός μετοχίου της Λεμβιώτισσας (Σμύρνη) (EN)

ΓΟΥΝΑΡΙΔΗΣ, Πάρις

  Paris GounaridisLes documents d'archives du métoche de Palatia. Constitution, données topographiques et localisation d'un métoche de Lembiôtissa (Smyrne)L'étude concerne Palatia, le métoche du monastère de Lembiôtissa, qui se trouvait au nord du golf de Smyrne, dans la plaine de Memaniomenos (Menemen). Le codex des documents d'archives du monastère, du XIII siècle, conserve un dossier d'actes de la pratique qui permettent d'étudier de processus de la constitution du métoche et de son statut économique et administratif. A partir des documents de ce dossier, on trace les cartes des terres qui appartenaient au métoche et l'on essaie de les localiser dans l'espace.  (EL)
  Paris GounaridisLes documents d'archives du métoche de Palatia. Constitution, données topographiques et localisation d'un métoche de Lembiôtissa (Smyrne)L'étude concerne Palatia, le métoche du monastère de Lembiôtissa, qui se trouvait au nord du golf de Smyrne, dans la plaine de Memaniomenos (Menemen). Le codex des documents d'archives du monastère, du XIII siècle, conserve un dossier d'actes de la pratique qui permettent d'étudier de processus de la constitution du métoche et de son statut économique et administratif. A partir des documents de ce dossier, on trace les cartes des terres qui appartenaient au métoche et l'on essaie de les localiser dans l'espace.  (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
ιστορική έρευνα (EN)

G 100.5 (EL)
G 141 (EL)
DF 610 (EL)
HD 101 (EL)
CD 921 (EL)
G 100.5 (EN)
G 141 (EN)
κάμπος Μενεμένης (EN)
DF 610 (EN)
HD 101 (EN)
Μονή Λεμβιώτισσας (EN)
CD 921 (EN)
μετόχι των Παλατίων (EN)


Βυζαντινά Σύμμεικτα

Ελληνική γλώσσα

2008-09-26


Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) / Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

Μικρά Ασία, κάμπος Μενεμένης (EN)
ύστερη βυζαντινή περίοδος (EN)
μοναστηριακά έγγραφα (EN)

1791-4884
1105-1639
Βυζαντινά Σύμμεικτα; SYMMEIKTA 14; 95-141 (EL)
Byzantina Symmeikta; SYMMEIKTA 14; 95-141 (EN)

Copyright (c) 2014 Πάρις ΓΟΥΝΑΡΙΔΗΣ (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.