Από τη βασιλική δορυφορία στην τελετουργική συνοδεία. Η ανάδειξη των σκριβώνων από τη Σύγκλητο (6ος-7ος αι.)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Βυζαντινά Σύμμεικτα  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΑπό τη βασιλική δορυφορία στην τελετουργική συνοδεία. Η ανάδειξη των σκριβώνων από τη Σύγκλητο (6ος-7ος αι.) (EL)
Από τη βασιλική δορυφορία στην τελετουργική συνοδεία. Η ανάδειξη των σκριβώνων από τη Σύγκλητο (6ος-7ος αι.) (EN)

ΛΕΟΝΤΣΙΝΗ, Μαρία

No abstract (EL)
No abstract (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
ιστορική ανάλυση (EN)

JF 1338 (EL)
DF 553 (EL)
DF 548 (EL)
GR 931 (EL)
DF 546 (EL)
G 149 (EL)
CD 5001 (EL)
JF 1338 (EN)
μολυβδόβουλλα (EN)
DF 553 (EN)
DF 548 (EN)
GR 931 (EN)
DF 546 (EN)
G 149 (EN)
βυζαντινή σύγκλητος (EN)
θεσμοί ύστερης αρχαιότητας (EN)
CD 5001 (EN)
Βυζαντινός στρατός (EN)


Βυζαντινά Σύμμεικτα

Ελληνική γλώσσα

2008-09-26


Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) / Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

πρώιμη βυζαντινή περίοδος (EN)
φιλολογικές πηγές; μολυβδόβουλλα; επιγραφές (EN)
Κωνσταντινούπολη και Ρώμη, 6ος-7ος αι. (EN)

1791-4884
1105-1639
Βυζαντινά Σύμμεικτα; SYMMEIKTA 15; 53-65 (EL)
Byzantina Symmeikta; SYMMEIKTA 15; 53-65 (EN)

Copyright (c) 2014 Μαρία ΛΕΟΝΤΣΙΝΗ (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.