Έλληνες φεουδάρχες στο σεξτέριο του Dorsoduro. Στοιχεία για την ελληνική γαιοκτησία στη μεσαιωνική Κρήτη

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Byzantina Symmeikta  | ΕΚΤ eJournals
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
Έλληνες φεουδάρχες στο σεξτέριο του Dorsoduro. Στοιχεία για την ελληνική γαιοκτησία στη μεσαιωνική Κρήτη (EL)
Έλληνες φεουδάρχες στο σεξτέριο του Dorsoduro. Στοιχεία για την ελληνική γαιοκτησία στη μεσαιωνική Κρήτη (EN)

ΓΑΣΠΑΡΗΣ, Χαράλαμπος

No abstract (EL)
No abstract (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
ανάλυση εγγράφων (EN)

HD 101 (EL)
D 111 (EL)
CD 921 (EL)
DF 501 (EL)
D 200 (EL)
HM 706 (EL)
HT (EL)
φέουδο (EN)
HD 101 (EN)
φεουδάρχης (EN)
D 111 (EN)
Βενετία (EN)
βενετικές αποικίες (EN)
CD 921 (EN)
DF 501 (EN)
D 200 (EN)
HM 706 (EN)
HT (EN)
γαιοκτησία (EN)


Βυζαντινά Σύμμεικτα

Greek

2008-09-26


Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) / Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

Κρήτη, 13ος-14ος αι. (EN)
έγγραφα (EN)
Ύστερος Μεσαίωνας (EN)

1791-4884
1105-1639
Βυζαντινά Σύμμεικτα; SYMMEIKTA 15; 195-227 (EL)
Byzantina Symmeikta; SYMMEIKTA 15; 195-227 (EN)

Copyright (c) 2014 Χαράλαμπος ΓΑΣΠΑΡΗΣ (EN)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)