Περι της στρατιωτικής εκγύμνασης και εκπαίδευσης στο Βυζάντιο κατά την ύστερη περίοδο (1204-1453)

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Byzantina Symmeikta  | ΕΚΤ eJournals
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2013 (EN)
Περι της στρατιωτικής εκγύμνασης και εκπαίδευσης στο Βυζάντιο κατά την ύστερη περίοδο (1204-1453) (EL)
Περι της στρατιωτικής εκγύμνασης και εκπαίδευσης στο Βυζάντιο κατά την ύστερη περίοδο (1204-1453) (EN)

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ, Νικόλαος Σ.

Αν και αποτελεί σημαντικό παράγοντα της αποτελεσματικότητας κάθε ένοπλης δύναμης, το ζήτημα της στρατιωτικής εκπαίδευσης στο Βυζάντιο έχει σε μεγάλο βαθμό παραμεληθεί από τη νεώτερη έρευνα. Το παρόν άρθρο επικεντρώνεται στη στρατιωτική εκπαίδευση στο ύστερο Βυζάντιο και παρά την έλλειψη στρατιωτικών εγχειρίδιων, σχηματίζεται μια αρκετά σαφής εικόνα των μεθόδων εκπαίδευσης. Τα αθλητικά παιχνίδια, το κυνήγι και οι κονταρομαχίες αποτελούσαν μορφές στρατιωτικής εκγύμνασης, οι οποίες ήταν ιδιαίτερα διαδεδομένες μεταξύ των μελών της ανώτερης τάξης και του αυτοκρατορικού περιβάλλοντος. Τέλος, διερευνάται η σχέση μεταξύ της στρατιωτικής εκπαίδευσης και της αποτελεσματικότητας του ύστερου βυζαντινού στρατού, σε συνδυασμό με το σύστημα της πρόνοιας. (EL)
Αν και αποτελεί σημαντικό παράγοντα της αποτελεσματικότητας κάθε ένοπλης δύναμης, το ζήτημα της στρατιωτικής εκπαίδευσης στο Βυζάντιο έχει σε μεγάλο βαθμό παραμεληθεί από τη νεώτερη έρευνα. Το παρόν άρθρο επικεντρώνεται στη στρατιωτική εκπαίδευση στο ύστερο Βυζάντιο και παρά την έλλειψη στρατιωτικών εγχειρίδιων, σχηματίζεται μια αρκετά σαφής εικόνα των μεθόδων εκπαίδευσης. Τα αθλητικά παιχνίδια, το κυνήγι και οι κονταρομαχίες αποτελούσαν μορφές στρατιωτικής εκγύμνασης, οι οποίες ήταν ιδιαίτερα διαδεδομένες μεταξύ των μελών της ανώτερης τάξης και του αυτοκρατορικού περιβάλλοντος. Τέλος, διερευνάται η σχέση μεταξύ της στρατιωτικής εκπαίδευσης και της αποτελεσματικότητας του ύστερου βυζαντινού στρατού, σε συνδυασμό με το σύστημα της πρόνοιας. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Ιστορική ανάλυση (EL)

στρατιωτική ιστορία Βυζαντίου, στρατιωτική εκπαίδευση (EL)
D 200 (EL)
D 25a (EL)
D 200 (EN)
D 25a (EN)


Βυζαντινά Σύμμεικτα

Greek

2013-01-04


Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) / Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

1204-1453 (EL)
ιστορικά κείμενα, λόγοι, εγκώμια, φιλοσοφικά κείμενα (EL)
Αυτοκρατορία Νίκαιας, Βυζαντινή Αυτοκρατορία (EL)

1791-4884
1105-1639
Βυζαντινά Σύμμεικτα; BYZANTINA SYMMEIKTA 22; 157-171 (EL)
Byzantina Symmeikta; BYZANTINA SYMMEIKTA 22; 157-171 (EN)

Copyright (c) 2014 Νικόλαος Σ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ (EN)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)