Μεταξύ Αττίλα και Βαϊανού. Το Βυζάντιο και οι νομαδικοί λαοί από το 453 έως το 558

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Βυζαντινά Σύμμεικτα  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΜεταξύ Αττίλα και Βαϊανού. Το Βυζάντιο και οι νομαδικοί λαοί από το 453 έως το 558 (EL)
Μεταξύ Αττίλα και Βαϊανού. Το Βυζάντιο και οι νομαδικοί λαοί από το 453 έως το 558 (EN)

ΚΑΡΔΑΡΑΣ, Γεώργιος

 Between Attila and Bajan. Byzantium and the nomads from 453 to 558 The paper highlights the relations of Byzantium with the nomads in the period between the collapse of the Hunnic hegemony in Central Europe and the coming of the Avars to the northern frontiers of the Empire. Taking into account the written testimonies, as well as the archaeological finds, the geographical area of the nomadic settlements, the conflicts and treaties with Byzantium, the role of the nomads in the Byzantine-Persian relations, the nomad mercenaries in the Byzantine army and certain Byzantine finds, as jewellery, swords, pendant capsule or other decorative motifs are considered. These relations are distinguished in two periods, before and after 491. During the first one, the Empire was able to control the activity of the nomads offering them settlement permit on Byzantine soil, while for the second is noted, beside the strong conflicts, the cultural influence of Byzantium through Christianity and, on the other hand, the nomadic influences on the Byzantine army.    (EL)
 Between Attila and Bajan. Byzantium and the nomads from 453 to 558 The paper highlights the relations of Byzantium with the nomads in the period between the collapse of the Hunnic hegemony in Central Europe and the coming of the Avars to the northern frontiers of the Empire. Taking into account the written testimonies, as well as the archaeological finds, the geographical area of the nomadic settlements, the conflicts and treaties with Byzantium, the role of the nomads in the Byzantine-Persian relations, the nomad mercenaries in the Byzantine army and certain Byzantine finds, as jewellery, swords, pendant capsule or other decorative motifs are considered. These relations are distinguished in two periods, before and after 491. During the first one, the Empire was able to control the activity of the nomads offering them settlement permit on Byzantine soil, while for the second is noted, beside the strong conflicts, the cultural influence of Byzantium through Christianity and, on the other hand, the nomadic influences on the Byzantine army.    (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
ιστορική ανάλυση (EL)

DF 546 (EL)
Βυζάντιο, νομαδικοί λαοί, Ούννοι, Βούλγαροι (EL)
DF 546 (EN)


Βυζαντινά Σύμμεικτα

Ελληνική γλώσσα

2014-11-05


Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) / Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

Βαλκάνια, Μαύρη Θάλασσα, Καύκασος (EL)
ιστορικές πηγές, αρχαιολογικά ευρήματα (EL)
Πρωτοβυζαντινή περίοδος (EL)

1791-4884
1105-1639
Βυζαντινά Σύμμεικτα; ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ SΥΜΜΕΙΚΤΑ 24; 67-109 (EL)
Byzantina Symmeikta; ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ SΥΜΜΕΙΚΤΑ 24; 67-109 (EN)

Copyright (c) 2014 Γεώργιος ΚΑΡΔΑΡΑΣ (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.