Μια μορφή «περιβαλλοντικού» πολέμου στο Βυζάντιο: Γεωργικές δολιοφθορές και αγροτικά εργαλεία ως φονικά όπλα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Βυζαντινά Σύμμεικτα  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΜια μορφή «περιβαλλοντικού» πολέμου στο Βυζάντιο: Γεωργικές δολιοφθορές και αγροτικά εργαλεία ως φονικά όπλα (EL)

ΓΕΡΜΑΝΙΔΟΥ, Σοφία

Η υποδούλωση εχθρικών εδαφών μέσω της καταστροφής της σοδειάς και της πρόκλησης λιμού όσο και του αποκλεισμού στην πρόσβαση νερού, ακόμα και της μόλυνσης των υδροφόρων οριζόντων, αποτέλεσε αρχέγονη πολεμική στρατηγική, πρωτόγονη εκτελεστικά και κοινότοπη σε συχνότητα. Η μορφή αυτή του «περιβαλλοντικού», συμβατικά καλούμενου, πολέμου έχει μακραίωνη μυθολογική και πιθανόν εξίσου μακρά ιστορική παράδοση, διαπολιτισμικά και διαχρονικά.Στη συγκεκριμένη μελέτη επιδιώκεται μόνο η επιλεκτική παρουσίαση, μέσω των γραπτών και εικαστικών μαρτυριών, των ιδιαίτερα ιδιαζόντων μέσων και πρωτότυπων μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν προς επίτευξη γεωργικών δολιοφθορών σε πολέμους όπου εμπλεκόταν ο βυζαντινός στρατός. Eπίσης, γίνεται επιλεκτική αναφορά σε γεγονότα όπου αγρότες και αγροτικά εργαλεία χρησιμοποιήθηκαν αντίστοιχα ως ατρατιώτες και όπλα σε ιδιόμορφες αλλά όχι σπάνιες συνθήκες πολέμων. (EL)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

S 671 (EL)
GF 51 (EL)
DF 553 (EL)
NK 1648 (EL)
UC 460 (EL)
αγροτικά εργαλεία (EL)
QA 71 (EL)
στρατιωτική ιστορία βυζαντίου (EL)
SB 175 (EL)
S 671 (EN)
GF 51 (EN)
DF 553 (EN)
NK 1648 (EN)
UC 460 (EN)
QA 71 (EN)
SB 175 (EN)


Βυζαντινά Σύμμεικτα

Ελληνική γλώσσα

2017-05-26


Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) / Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

μεσοβυζαντινή περίοδος (EL)
Βυζαντινή αυτοκρατορία; Βουλγαρία (EL)
γραπτές πηγές; εικονογραφία (EL)

1791-4884
1105-1639
Βυζαντινά Σύμμεικτα; BYZANTINA ΣYMMEIKTA 27; 145-172 (EL)
Byzantina Symmeikta; BYZANTINA ΣYMMEIKTA 27; 145-172 (EN)

Copyright (c) 2017 σοφία γερμανίδου, σοφία γερμανίδου (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.