Βιβλιοκρισία του: Α. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ (επιμ.), Τέσσερα κείμενα για την ποίηση του Συμεών του Νέου Θεολόγου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Βυζαντινά Σύμμεικτα  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΒιβλιοκρισία του: Α. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ (επιμ.), Τέσσερα κείμενα για την ποίηση του Συμεών του Νέου Θεολόγου (EL)
Βιβλιοκρισία του: Α. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ (επιμ.), Τέσσερα κείμενα για την ποίηση του Συμεών του Νέου Θεολόγου (EN)

LAUXTERMANN, Marc D.

παρουσίαση του τόμου Δοκίμια για τον Συμεών Νέο Θεολόγο (EL)
παρουσίαση του τόμου Δοκίμια για τον Συμεών Νέο Θεολόγο (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
βιβλιοκρισία (EL)

PA 5000 (EL)
PN 1010 (EL)
BL 51 (EL)
ποίηση, θεολογία, Συμεών Νέος Θεολόγος (EL)
BR 1 (EL)
PA 5000 (EN)
PN 1010 (EN)
BL 51 (EN)
BR 1 (EN)


Βυζαντινά Σύμμεικτα

Αγγλική γλώσσα

2009-09-09


Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) / Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

μεσοβυζαντινή περίοδος (EL)
λογοτεχνικά κείμενα (EL)
Κωνσταντινούπολη (EL)

1791-4884
1105-1639
Βυζαντινά Σύμμεικτα; BYZANTINA SYMMEIKTA 19; 291-297 (EL)
Byzantina Symmeikta; BYZANTINA SYMMEIKTA 19; 291-297 (EN)

Copyright (c) 2014 Marc D. LAUXTERMANN (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.