Βιβλιοκρισία του: ALICIA SIMPSON – STEPHANOS EFTHYMIADIS (επιμ.), Niketas Choniates. A Historian and a Writer, Geneva 2009

 
This item is provided by the institution :
Institute of Historical Research (IHR/NHRF)
Repository :
Byzantina Symmeikta  | ΕΚΤ eJournals
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2011 (EN)
Βιβλιοκρισία του: ALICIA SIMPSON – STEPHANOS EFTHYMIADIS (επιμ.), Niketas Choniates. A Historian and a Writer, Geneva 2009 (EL)
Βιβλιοκρισία του: ALICIA SIMPSON – STEPHANOS EFTHYMIADIS (επιμ.), Niketas Choniates. A Historian and a Writer, Geneva 2009 (EN)

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, Θεοδώρα

Book review: ALICIA SIMPSON – STEPHANOS EFTHYMIADIS, Niketas Choniates. A Historian and a Writer, La Pomme d’Or, Geneva 2009, pp.272+7 plates. (EL)
Book review: ALICIA SIMPSON – STEPHANOS EFTHYMIADIS, Niketas Choniates. A Historian and a Writer, La Pomme d’Or, Geneva 2009, pp.272+7 plates. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ (EL)
Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

Βυζαντινά Σύμμεικτα

Greek

2011-09-30


Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) / Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

Byzantine Empire, twelfth century A.D. (EN)

1791-4884
1105-1639
Βυζαντινά Σύμμεικτα; BYZANTINA SYMMEIKTA 21; 353-364 (EL)
Byzantina Symmeikta; BYZANTINA SYMMEIKTA 21; 353-364 (EN)

Copyright (c) 2014 Θεοδώρα ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ (EN)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)