Δίκαιο και Πολιτική στον Αλαίν Ρενώ

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Conatus-Περιοδικό Φιλοσοφίας  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)

Δίκαιο και Πολιτική στον Αλαίν Ρενώ (EL)
Law and Politics in Alain Renault (EN)

Ntolas, Nikolaos

Το άρθρο εστιάζει στη σχέση δικαίου και αγαθού. Διερευνά αν η αντίληψη περί αγαθού σε μια κοινότητα προηγείται της δημιουργίας του κράτους ή όχι. Πρόκειται περί του ζητήματος  ενσωμάτωσης του δικαίου, του τρόπου σύλληψης μιας δίκαιης τάξης. Στο πλαίσιο αυτό ο Ρενώ θεώρησε πως ο διχασμός μεταξύ φιλελευθερισμού και σοσιαλισμού που σχηματίστηκε από τον 19ο αιώνα αποτελεί μια απλούστευση. Η ουσία για το Ρενώ εστιάζεται στο πώς ο φιλελευθερισμός και ο σοσιαλισμός αντιμετωπίζουν το ζήτημα της μετάβασης από τη δίκαιη εξουσία στη δίκαιη κοινωνία, ζήτημα ουσιαστικά διανομής των πόρων. Το συμπέρασμά του είναι ότι κοινός τόπος του φιλελευθερισμού και του σοσιαλισμού είναι ο θάνατος του κράτους, μέσω όμως διαφορετικών δρόμων. Εκτός μάλιστα της παραδοσιακής αντιπαράθεσης ο Ρενώ διεξέρχεται και τη νεότερη αντιπαράθεση μεταξύ φιλελευθερισμού και ρεπουμπλικανισμού. Στην δεύτερη περίπτωση επιλέγει το φιλελεύθερο πρότυπο, με το επιχείρημα ότι αφήνει πιο ελεύθερο το διαβουλευτικό χώρο για υποδοχή θέσεων. Τα παραπάνω εκτυλίσσονται εν μέσω προβληματισμών του για τη μετα-μοντέρνα κατάσταση στη οποία έχει εισέλθει η πολιτική, με την κυριαρχία σταδιακώς να αποδομείται και το ρόλο των πολιτικών να περιορίζεται απλώς στην επιβολή κάποιων ιεραρχήσεων. (EL)
This study focuses on the relation between law and good. It examines whether the concept of “good” in a society has preceded the establishment of the state or not. This is an issue that concerns the way of integrating law into the way of conceiving the fair and just order. Within this frame, Renaut regarded as an oversimplification the division between liberalism and socialism, which has been formed since the 19th century. What is essential for Renaut is how liberalism and socialism should deal with the transition from a fair authority to a fair society, which is basically an issue of resource allocation. Renaut maintains that what is common between liberalism and socialism is the end of the state, though by different means. In fact, apart from the traditional dispute, Renaut also analyses the most recent one between liberalism and republicanism. In this case, he favors the liberal model, because it allows for more deliberation and argumentation. Moreover, Renaut is concerned about the post-modern situation in politics, whose main characteristics are the deconstruction of power and the weakened role of politicians, who are just aiding towards the imposition of certain hierarchies. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

πολιτική φιλοσοφία (EL)
Αλαίν Ρενώ (EL)
φιλελευθερισμός (EL)
σοσιαλισμός (EL)
ρεπουμπλικανισμός (EL)
liberalism (EN)
republicanism (EN)
political philosophy (EN)
Alain Renaut (EN)
socailism (EN)


Conatus-Περιοδικό Φιλοσοφίας

Ελληνική γλώσσα

2017-04-05


The NKUA Applied Philosophy Research Laboratory (EN)

2459-3842
2653-9373
Conatus - Περιοδικό Φιλοσοφίας; Τόμ. 1 Αρ. 2 (2016): Conatus Τεύχος 2; 49-55 (EL)
Conatus - Journal of Philosophy; Vol. 1 No. 2 (2016): Conatus - Journal of Philosophy; 49-55 (EN)

Copyright (c) 2017 Nikolaos Ntolas (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.