Όψεις του Πλατωνικού Έρωτα στο Συμπόσιο και τον Φαίδρο

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Conatus-Περιοδικό Φιλοσοφίας  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)

Όψεις του Πλατωνικού Έρωτα στο Συμπόσιο και τον Φαίδρο (EL)
Aspects of Platonic Eros in Symposium and Phaedrus (EN)

Stamos, Fotis

Ο πλατωνικός Έρωτας· θέμα που τόσο και τόσο απασχόλησε και απασχολεί· κατάσταση άκρως σημαντική για τον ίδιο τον Πλάτωνα. Τί είναι όμως αυτό προς το οποίο στρέφεται· τί αυτό προς το οποίο προσβλέπει; Με οδηγό τον ίδιο τον λόγο του φιλοσόφου, και συγκεκριμένα το Συμπόσιο και το πρώτο μέρος του εκτενούς Φαίδρου, επιχειρώ να αναδείξω βασικές όψεις του πλατωνικού Έρωτα. Μέσα από τους διαδοχικούς λόγους του Συμποσίου, μέσα από τα εγκώμια των συνομιλητών του Σωκράτη, ο φιλόσοφος εν τέλει δεν ομιλεί απλώς περί Έρωτα, αλλά τον αποκαλύπτει. Αντίστοιχα, στον Φαίδρο μέσα από τον αγώνα λόγων – αν θα μπορούσε έτσι να αποκληθεί – μεταξύ Σωκράτη και Λυσία, ο φιλόσοφος, αποκαλύπτοντας πλέον στον δεύτερο λόγο του το πρόσωπο – κατά τον πρώτο λόγο ο Σωκράτης είναι ἐγκαλυψάμενος, προκειμένου να μην διαπράξει ύβρι απέναντι στον θεό δαίμονα Έρωτα – παλινωδεί και αποκαλύπτει το εύρος της μανιώδους αυτής κατάστασης. Τρεις, λοιπόν, οι βασικοί άξονες τους οποίους επιχειρεί να διατρέξει σύντομα το άρθρο που ακολουθεί: α) Τί είναι ο πλατωνικός Έρωτας· β) τί είναι αυτό που ποθεί ο εραστής να κατακτήσει· γ) πώς ο Πλάτων ομιλεί για αυτόν μέσα στο έργο του; (EL)
The platonic Love [Eros]; a matter that raised and keeps raising still thoughts and talks; a crucial matter for Plato himself. But what really is it? To whom or what does it turn to; What is this that it intends for? Guided by Plato’s work itself, and especially by Symposium and the first part of the extensive Phaidros, I intend to bring to the surface the most crucial views of platonic Love. Through the successive speeches in Symposium; through the many encomiums made by each and everyone of Socrates speakers, in the end, the philosopher does not simply speak about Love, but he discloses it. Same goes in Phaidros; had the speech contests taken place between Socrates and Lysias, the philosopher, had his face uncovered – through his first speech Socrates had his face covered in order not to commit hubris –, tergiversates and reveals that furious state to its whole. Three will be the main points the following paper will try to expound: i) What is the so named platonic Love? ii) What does the lover desire to conquer?  iii) How does Plato speaks to us about it through his work?  (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

έρως (EL)
Πλάτων (EL)
αρχαία φιλοσοφία (EL)
ancient philosophy (EN)
Plato (EN)
eros (EN)


Conatus-Περιοδικό Φιλοσοφίας

Ελληνική γλώσσα

2017-04-05


The NKUA Applied Philosophy Research Laboratory (EN)

2459-3842
2653-9373
Conatus - Περιοδικό Φιλοσοφίας; Τόμ. 1 Αρ. 2 (2016): Conatus Τεύχος 2; 56-64 (EL)
Conatus - Journal of Philosophy; Vol. 1 No. 2 (2016): Conatus - Journal of Philosophy; 56-64 (EN)

Copyright (c) 2017 Fotis Stamos (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.