Η έννοια του «έργου τέχνης» στον Arthur Danto: Συλλογιστική πορεία και μεθοδολογική προσέγγιση

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Conatus-Περιοδικό Φιλοσοφίας  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2018 (EL)

Η έννοια του «έργου τέχνης» στον Arthur Danto: Συλλογιστική πορεία και μεθοδολογική προσέγγιση (EL)
The Notion of the Work of Art in Arthur Danto: Line of Reasoning and Methodology (EN)

Chrisikaki, Dafni

Η πραγμάτευση της έννοιας «έργο τέχνης» στον Arthur Danto λαμβάνει χώρα κάτω από τη διττή οπτική της Τέχνης της ίδιας ως διαδικασίας παραγωγής και της Φιλοσοφίας–Θεωρίας της Τέχνης ως μέσου αξιολόγησης στη βάση του Ιστορικισμού. Χρησιμοποιώντας το μεθοδολογικό εργαλείο της «μη διακριτότητας» μεταξύ έργων τέχνης και πραγματικών αντικειμένων, αντιληπτικά όμοιων (το “Brillo Box” ως εμπορικό αντικείμενο –το “Brillo Box” ως καλλιτεχνικό αντικείμενο) και το θεωρητικό όχημα της έρευνας πάνω στη διαμόρφωση ουσιωδών κριτηρίων για τον ορισμό του έργου τέχνης, ο Danto οδηγείται στο συμπέρασμα ότι η διαφορά μεταξύ έργου τέχνης και πραγματικού αντικειμένου δεν είναι αισθητηριακή ή αντιληπτική αλλά οντολογική και σημασιολογική κάτω από δύο αναγκαίες και επαρκείς συνθήκες: πρώτον την αναφορικότητα του έργου τέχνης και δεύτερον το νόημά του που παραπέμπει σ’ ένα ορισμένο πλαίσιο ερμηνείας, όπου η πρόθεση του δημιουργού–καλλιτέχνη ίσταται συμπλεκόμενη με τη Θεωρία και την Ιστορία της Τέχνης. Η ανοιχτή διαλεκτική βάση αλληλένδεσης όλων των στοιχείων στη θεωρία του αποτελεί ένα γόνιμο έδαφος συζήτησης πάνω στα πιθανά ερωτήματα και προβλήματα που ανακύπτουν. (EL)
Arthur Danto sees the work of art under the dual perspective of Art itself as a production process, and of Philosophy of Art as a means of evaluation on the basis of Historicism. Using the methodological tool of "non-discrimination" between works of art and real objects, that after all are erceptually similar (the "Brillo Box" as a commercial object - the "Brillo Box" as an artistic object), I will argue that he open dialectical basis for the interplay of all the elements in Arthur Danto's theory is a fertile ground for discussion of potential questions and problems that arise. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Danto (EL)
έργο τέχνης (EL)
Ιστορία (EL)
Θεωρία (EL)
νόημα (EL)
Φιλοσοφία (EL)
αναφορικότητα (EL)
reference (EN)
Arthur Danto (EN)
work of art (EN)
concept (EN)
history (EN)
philosophy (EN)
theory (EN)


Conatus-Περιοδικό Φιλοσοφίας

Ελληνική γλώσσα

2018-03-16


The NKUA Applied Philosophy Research Laboratory (EN)

2459-3842
2653-9373
Conatus - Περιοδικό Φιλοσοφίας; Τόμ. 2 Αρ. 2 (2017): Conatus; 103-112 (EL)
Conatus - Journal of Philosophy; Vol. 2 No. 2 (2017): Conatus - Journal of Philosophy; 103-112 (EN)

Copyright (c) 2018 Dafni Chrisikaki (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.