Αξιολόγηση της Κρεοφαγίας: Μία Προσπάθεια Χειραφέτησης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Conatus-Περιοδικό Φιλοσοφίας  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2018 (EL)

Αξιολόγηση της Κρεοφαγίας: Μία Προσπάθεια Χειραφέτησης (EL)
Assessing Meat-eating: An Emancipation Attempt (EN)

Katsilakis, Athanasios

Η ψευδαίσθηση που έχουμε, ότι, υπερβαίνοντας και αψηφώντας τα υπάρχοντα κοινωνικά στερεότυπα, σχηματίζουμε απόλυτα ελεύθερα τις απόψεις και τη νοοτροπία μας, μάς εμποδίζει από το να αμφισβητήσουμε και να αναρωτηθούμε για ένα πολυδιάστατο φαινόμενο που διαπερνά υπόρρητα πλήθος κοινωνικών λειτουργιών: την κρεοφαγία. Το συγκεκριμένο άρθρο πραγματεύεται την ηθικότητα αυτής της κοινωνικής συμπεριφοράς. Αρχικά, αφού αξιολογούνται δύο επιχειρήματα υπέρ της κρεοφαγίας, εκ των οποίων το πρώτο προτάσσει τη «φυσικότητά» της και το δεύτερο βασίζεται στην παραδοχή της ανθρώπινης ανωτερότητας, καθίσταται εμφανές ότι αυτό που πρέπει να μας ενδιαφέρει είναι αν καταπατούνται τα συμφέροντα των ζώων που εκτρέφονται και σφαγιάζονται. Ως εκ τούτου, καθώς η εντατική βιομηχανική παραγωγή κρέατος προκαλεί, για λόγους μεγιστοποίησης του κέρδους, εκτεταμένο πόνο στα ζώα, πρέπει να κατακριθεί και να απορριφθεί ως ανήθικη. Έπειτα, όμως, τίθεται το ερώτημα αν επιτρέπεται ηθικά η ανώδυνη θανάτωση ενός ζώου που έχει διαβιώσει ευχάριστα. Οι απόψεις διίστανται: είτε η καθ’ εαυτή θανάτωση ενός ζώου δεν εκλαμβάνεται ως βλάβη προς το ίδιο είτε πρέπει να αναγνωριστεί και να κατοχυρωθεί η έννοια των δικαιωμάτων των ζώων. Τέλος, γίνεται αναφορά στον καρνισμό, ο οποίος αφορά στο γεγονός ότι σε κάθε κοινωνία θεωρείται αποδεκτό να καταναλώνονται ορισμένα μόνο είδη κρέατος, και στους λόγους για τους οποίους επιτρέπεται ηθικά η κατανάλωση των φυτών και των καρπών τους. (EL)
The illusion that by transcending and defying existing social stereotypes we form freely our opinions and attitudes prevents us from questioning multidimensional phenomena. This article addresses the morality of such a social behavior. In this paper I will discuss two arguments in favor of creophage, the first assuming its 'naturalness' and the second evoking our species' superiority, I will conclude with the view that we ought to be morally concerned about the interests of farmed animals, and that widespread animal suffering should be criticized and rejected as unethical. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

ηθική φιλοσοφία (EL)
φυτοφαγία (EL)
κρεοφαγία (EL)
ειδισμός (EL)
ικανότητα του αισθάνεσθαι (EL)
δικαιώματα των ζώων (EL)
προσφυγή στη φύση (EL)
καρνισμός (EL)
carnism (EN)
meat eating (EN)
speciesism (EN)
animal rights (EN)
sensitivity (EN)


Conatus-Περιοδικό Φιλοσοφίας

Ελληνική γλώσσα

2018-03-16


The NKUA Applied Philosophy Research Laboratory (EN)

2459-3842
2653-9373
Conatus - Περιοδικό Φιλοσοφίας; Τόμ. 2 Αρ. 2 (2017): Conatus; 75-89 (EL)
Conatus - Journal of Philosophy; Vol. 2 No. 2 (2017): Conatus - Journal of Philosophy; 75-89 (EN)

Copyright (c) 2018 Athanasios Katsilakis (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.