Ελληνική Κοσμολογία και Δυτική Ιστοριοκρατία: Αριστοτελικές Ανιχνεύσεις στο Έργο του Κ. Παπαϊωάννου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Conatus-Περιοδικό Φιλοσοφίας  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2018 (EL)

Ελληνική Κοσμολογία και Δυτική Ιστοριοκρατία: Αριστοτελικές Ανιχνεύσεις στο Έργο του Κ. Παπαϊωάννου (EL)
Greek Cosmology and Western Historiocracy: Tracing Aristotelian Notions in the Work of K. Papaioannou (EN)

Psomakis, Ioannis

Ο διάλογος του Κώστα Παπαϊωάννου με την αρχαία ελληνική σκέψη αποτελεί κυρίαρχο στοιχείο στο έργο του νεοέλληνα στοχαστή. Ειδικότερα, η αρχαία ελληνική κοσμολογική αντίληψη σε αντιπαράθεση με το νεότερο δυτικό ιστοριοκρατικό μοντέλο εδραιώνεται από τον νεοέλληνα φιλόσοφο σε σημαντικό βαθμό πάνω στον αριστοτελικό λόγο. «Συνομιλώντας» με τον Σταγειρίτη πανεπιστήμονα, ο Παπαϊωάννου επιδιώκει να στοιχειώσει τη διάσταση που χαρακτηρίζει το αρχαιοελληνικό κοσμοείδωλο με εκείνο που «κατασκευάστηκε» στο αναγεννησιακό φιλοσοφικό περιβάλλον. Στόχο της παρούσας ανακοίνωσης αποτελεί η προσπάθεια να διερευνηθούν μεθοδολογικά οι αριστοτελικές προτυπώσεις πάνω στις οποίες τεκμηριώνεται η διάσταση ανάμεσα στον ελληνικό τρόπο σύλληψης του κόσμου και στο κοσμοείδωλο της μοντέρνας συνείδησης. Με σταχυολόγηση σημαινουσών αναφορών από το εύρος του αριστοτελικού corpus, θα δειχθεί το οντολογικό χάσμα ανάμεσα στον αριστοτελικό – και εν γένει ελληνικό – τρόπο θεώρησης του κόσμου και της ιστορίας σε αντιπαράθεση προς τον δυτικό εργαλειακό ορθολογισμό και τον συνακόλουθο οντολογικό ανθρωπομονισμό. (EL)
Kostas Papaioannou's dialogue with ancient Greek thought is a key element in the work of this modern Greek thinker. In particular, the ancient Greek cosmological conception as opposed to the newer Western historical-democratic model is firmly established by the modern Greek philosopher on the Aristotelian discourse. "Conversing" with Aristotle, Papaioannou seeks to reconciliate the main features of the ancient Greek cosmos with the ones that were "constructed" during the Renaissance. The purpose of this article is to investigate the Aristotelian precepts that substantiate the distinction between the Greek way of conceiving the world and the cosmopolitanism that characterizes modern approaches. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Αριστοτέλης (EL)
κοσμοείδωλο (EL)
νεωτερική ιστοριοκρατική συνείδηση (EL)
χεγκελιανή ιστοριοκρατία (EL)
Κώστας Παπαϊωάννου (EL)
Hegelian historicity (EN)
Kostas Papaioannou (EN)
historic conciousness (EN)
modernity (EN)
world-view (EN)
Aristotle (EN)


Conatus-Περιοδικό Φιλοσοφίας

Ελληνική γλώσσα

2018-06-18


The NKUA Applied Philosophy Research Laboratory (EN)

2459-3842
2653-9373
Conatus - Περιοδικό Φιλοσοφίας; Τόμ. 2 Αρ. 1 (2017): Conatus - Journal of Philosophy; 147-156 (EL)
Conatus - Journal of Philosophy; Vol. 2 No. 1 (2017): Conatus - Journal of Philosophy SI: Aristotle; 147-156 (EN)

Copyright (c) 2018 Ioannis Psomakis (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.