Πολιτική οικονομία : Κατά τας αυθεντικάς παραδόσεις του καθηγητού κ. Κυρ. Βαρβαρέσου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Διώνη
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1930 (EL)

Πολιτική οικονομία : Κατά τας αυθεντικάς παραδόσεις του καθηγητού κ. Κυρ. Βαρβαρέσου

Παπασπυρόπουλος, Βασίλειος Σ.
Βαρβαρέσος, Κυριάκος Χ.

Old digitized material

Οικονομική
Μικροοικονομική
Μακροοικονομική


Ελληνική γλώσσα

1930
2016-01-04T08:20:17Z


Δ. Ν. Τζάκα, Σ. Δελαγραμμάτικα
Αθήνα

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.