δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2018 (EL)

The corticosteroids in aesthetics (EN)

Goula, Maria
Chrysoglou, Charikleia-Lydia

The aim of this study is to present the role of corticosteroids in aesthetics. To begin with, the actions of corticosteroids are analyzed as well as their adverse effects, their classification and methods to avoid possible adverse effects when they are used topically. The use of corticosteroids in aesthetics is limited because of their variety of pharmacological actions. Corticosteroids affect almost every system of human body even if they are used topically, so they must not be considered as moisturizing or soothing products, but as medications with specific properties, indications and contraindications. Their administration is always on medical prescription, at a certain dose and for a specific period of time, even for local application on the skin. In addition, the classification of topical corticosteroids according to their potency by World Health Organization (WHO) is further discussed. Furthermore, the role of topical corticosteroids is further investigated. Finally, methods of application depending on the skin area are analyzed and combinations of corticosteroids with other medications such (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

cortisone (EN)
cortisol (EN)
corticosteroids (EN)
skin atrophy (EN)
side effects (EN)
undesirable effects (EN)
Steroids (EN)


Health & Research Journal

Αγγλική γλώσσα

2018-12-02


Postgraduate Program "Intensive Care Units" National and Kapodistrian University of Athens (EN)

2459-3192
Health & Research Journal; Τόμ. 4 Αρ. 2 (2018): Volume 4 issue 2 April - June 2018; 76-88 (EL)
Health & Research Journal; Vol. 4 No. 2 (2018): Volume 4 issue 2 April - June 2018; 76-88 (EN)

Copyright (c) 2018 Health & Research Journal (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.