δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2018 (EL)

A new start (EN)

Marvaki, Christina

No abstract available (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Health (EN)
Research (EN)


Health & Research Journal

Αγγλική γλώσσα

2018-12-06


Postgraduate Program "Intensive Care Units" National and Kapodistrian University of Athens (EN)

2459-3192
Health & Research Journal; Τόμ. 1 Αρ. 1 (2015): Volume 1 issue 1 October - December 2015; 1-2 (EL)
Health & Research Journal; Vol. 1 No. 1 (2015): Volume 1 issue 1 October - December 2015; 1-2 (EN)

Copyright (c) 2015 Health & Research Journal (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.