δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοThe prognostic value of lactate acid in sepsis (EN)

Vasilopoulos, Georgios
Marvaki, Christina
Alivanoglou, Anastasia
Toylia, Georgia

Introduction: Lactic acid, a product of glucose metabolism, is produced rapidly when oxygen transfer to the cells is insufficient to meet their requirements.Aim: The aim of the present systematic review was to investigate lactic acid as a prognostic marker in sepsis.Material and Method: A search was made in the electronic databases Pubmed, Cinahl, GoogleScholar, CochraneLibrary, during the period 2010-2018. The key words used were "lactate acid", "severe sepsis", "prognostic value", "mortality." Twelve studies were included to the present review.Results: According to the results, it was revealed that elevated lactate acid levels are directly related to mortality in clinics and ICUs. In particular, lactate acid clearance seems to be the most valid marker of prognosis. Studies that compared lactate acid levels with central venous oxygen saturation as predictors of sepsis showed that the lactate acid value predominates as a predictive marker against Central venous oxygen saturation (ScvO2).Conclusions: Elevated lactate acid levels or low lactate clearance in the first 24-48 hours in patients with sepsis or septic shock are associated with increased morbidity and mortality in clinics and ICUs. Perhaps the measurement of lactic acid is a non-invasive parameter that helps guide the treatment of sepsis. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

prognostic value (EN)
severe sepsis (EN)
mortality (EN)
Lactate acid (EN)


Health & Research Journal

Αγγλική γλώσσα

2018-12-07


Postgraduate Program "Intensive Care Units" National and Kapodestrian University of Athens (EN)

2459-3192
Health & Research Journal; Vol 4, No 3 (2018): Volume 4 Issue 3 July- September 2018; 119-138 (EL)
Health & Research Journal; Vol 4, No 3 (2018): Volume 4 Issue 3 July- September 2018; 119-138 (EN)

Copyright (c) 2018 Health & Research Journal (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.