δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοThe importance of management culture in Health Services (EN)

Rovithis, Michael

Abstact in greek (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Management culture (EN)


Health & Research Journal

Αγγλική γλώσσα

2019-02-07


Postgraduate Program "Intensive Care Units" National and Kapodestrian University of Athens (EN)

2459-3192
Health & Research Journal; Vol 4, No 1 (2018): Volume 4 Issue 1 January-March 2018; 1-3 (EL)
Health & Research Journal; Vol 4, No 1 (2018): Volume 4 Issue 1 January-March 2018; 1-3 (EN)

Copyright (c) 2019 Health & Research Journal (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.