δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2019 (EL)

Post – operative analgesia in patients under thoracotomy (EN)

Giavasopoulos, Evangelos

The thoracotomy is one of the most painful surgery operations, and the final outcome is directly associated with the postoperative pain control, because it allows quick mobilization, intense respiratory physiotherapy and reduces postoperative morbidity. Unfortunately, patients under thoracotomy, incur a significant risk of chronic pain. Although there are guidelines for the management of post-operative pain relief in these patients, however there is no widespread surgical or anesthetic "gold standard."  In the present article it has been investigated the current literature related to the proposed therapies and other interventions that were recommended for  post-operative pain relief  after thoracotomy. The treatment of chronic pain after thoracotomy is difficult and includes physical rehabilitation techniques and multimodal approach. More and more researchers support that minimization of acute post-operative pain is the best method so as to avoid, prevent or reduce post- thoracotomy pain syndrome. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

multimodal analgesia (EN)
acute post operative pain (EN)
epidural analgesia (EN)
blockage nerves (EN)
Thoracotomy (EN)
post thoracotomy pain syndrome (EN)


Health & Research Journal

Αγγλική γλώσσα

2019-02-07


Postgraduate Program "Intensive Care Units" National and Kapodistrian University of Athens (EN)

2459-3192
Health & Research Journal; Τόμ. 2 Αρ. 1 (2016): Volume 2 Issue 1 January - March 2016; 7-22 (EL)
Health & Research Journal; Vol. 2 No. 1 (2016): Volume 2 Issue 1 January - March 2016; 7-22 (EN)

Copyright (c) 2016 Health & Research Journal (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.