δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2022 (EL)

Religiosity and coronary heart disease In Greek adults (EN)

Kapadochos, Theodoros
Anadiotis, Athanasios
Toylia, Georgia
Tsioufis, Konstantinos

Background: In developed countries, cardiovascular disease is the most common cause of both death and functional disability. The last decades, scientific community shows an increasing interest exploring the relationship between religious and health factors. Aim: The aim of the present study was to explore associations between factors related to religiosity and self-reported Coronary Heart Disease (CHD). Material and Method: This was a descriptive observational study, conducted during a 2-year period. The final studied sample consisted of 1062 citizens of Greece. Data collection was performed by using a special designed questionnaire based on relevant literature review. Results: Half of the studied sample was men, (n=529, 49.9%). The majority of participants (77.1%) was living in urban areas of the country and was mean educated (67.1%). When asked about their employment status, most of them (65%) answered that they were professionally active. As far as their medical history is concerned, the majority of participants (88%) had no CHD history, no history of diabetes mellitus (90.3%), no history of dyslipidemias (71.8%) and no history of hypertension (71.8%). Moreover, 29.9% of the participants were overweight. Religious fasting follows 51.4% of the sample and the reason for fasting is because the church imposes fasting rules.  The factor “fasting” was also related to CHD occurrence, as those who were following religious fasting had no history of CHD. A significant difference was found between responders with conscious belief in God and CHD occurrence. Conclusion: The findings of this study suggest that factors related to religiosity, such as doubt in God belief and religious fasting may influence CHD incidence. Prospective cohort studies and clinical trial studies that specifically designed to assess the effect of religiosity on CHD outcome are necessary to be conducted. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Religiosity (EN)
coronary heart disease, (EN)
belief (EN)


Health & Research Journal

Αγγλική γλώσσα

2022-10-10


Postgraduate Program "Intensive Care Units" National and Kapodistrian University of Athens (EN)

2459-3192
Health & Research Journal; Τόμ. 8 Αρ. 4 (2022): 8ος Τόμος 4ο Τέυχος (2022); 311-324 (EL)
Health & Research Journal; Vol. 8 No. 4 (2022): 8ος Τόμος 4ο Τέυχος (2022); 311-324 (EN)

Copyright (c) 2022 Health & Research Journal (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.