δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)
Οι Ελληνοτουρκικές σχέσεις (1922-1930)
The Greek-Turkish relations (1922-1930)

Γιωλτζόγλου, Σταύρος Χ.

Η διατριβή αυτή ερευνά τις ελληνοτουρκικές σχέσεις από τη Μικρασιατική καταστροφή ως το 1930. Στόχος της έρευνας είναι να εξετάσει τις μεταξύ τους συμφωνίες, τις δυσκολίες κατά την εφαρμογή τους και τέλος την αναζήτηση συνεργασίας για την εδαφική και την εθνική τους ασφάλεια. Για να επιτευχθεί ο παραπάνω στόχος αξιοποιήθηκε αρχειακό υλικό από την Τουρκία και την Ελλάδα, επίσημες εκδόσεις, ο Τύπος της εποχής και σχετικές μελέτες. Αποτελείται από δύο μέρη και συνολικά δέκα εννέα κεφάλαια. Στο πρώτο μέρος εξετάζεται η διαρρύθμιση των εδαφικών, ανθρωπιστικών και οικονομικών διαφορών. Με την ανακωχή των Μουδανιών(1922) και τη Συνθήκη της Λωζάνης(1923) ρυθμίστηκαν τα ελληνοτουρκικά σύνορα στη θράκη(Εμβρος), παραχωρήθηκαν τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου στην Ελλάδα, ενώ η Ιμβρος και Τένεδος ενσωματώθηκαν στην Τουρκία. Αποφασίστηκε η υποχρεωτική ανταλλαγή των πληθυσμών, με εξαίρεση την μειονότητα των Μουσουλμάνων Δυτικής Θράκης και των ελληνορθοδόξων Κωνσταντινούπολης, Ιμβρου και Τενέδου, για τους οποίους προβλέφθηκε ειδικό διοικητικό καθεστώς και καθορίστηκε νέο καθεστώς για το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Οι οικονομικές διαφορές επιλύθηκαν εύκολα. Στο δεύτερο μέρος εξετάζονται τα προβλήματα από την εφαρμογή των μεταξύ τους συμφωνιών, που για την Ελλάδα ήταν ο ορισμός του όρου etablis, ενώ για την Τουρκία οι περιουσιακές διεκδικήσεις. Τελικά, η διεθνής κατάσταση επέβαλε την πολιτική λύση που ολοκληρώθηκε με το Σύμφωνο Φιλίας(193), που υπόγραψαν Βενιζέλος και Ατατούρκ. Επίσης, εξετάζεται και το ζήτημα της ανταλλαγής των Μουσουλμάνων της Δυτικής Θράκης
The present dissertation researches the Greek-Turkish relations from the Catastrophe of Asia Minor to 130. The aim of this research was to study the treaties signed between the two countries, the difficulties of their application and finally the pursuits of cooperation on territorial and national security issues. For this purpose material from the Turkish and Greek archives, official publications, newspapers and periodicals consists of two parts totaling 19 chapters. In the first part the settlement of territorial, humanistic and economic disputes are researched. With the Mudanya Armistice(1922) and the Lausanne treaty(1923), the Greek-Turkish frontiers in Trace(Evros) were establishe, the islands of northern Aegean were conceded to Greece whereas the islands of Imbros and Tenedos became part of Turkey. The obligatory exchange of population was decreed with the exception of the Muslim minority of West Thrace and the Orthodox Greeks of Instabul, for Imbros and Tenedos special arragements were provided and, for the Ecumenical Patriarchate a new status was determined. Their financial differences were easily resolved. In the second part the obstacles in applying the agreements between the two countries were discussed for Greece was the term etablis whereas for Turkey, this was property claims. Finally the international political situation imposed a political solution completed with the treaty of Friebdship(1930) signed by Venizelos and Ataturk. The question of exchange of the Muslims of West Thrace is also discussed

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Etablis
The Ecumenical Patriarchate
Mudanya Convention
Συνθήκη-Ειρήνη Λωζάννη
Μουσουλμάνοι-Δυτική Θράκη
Treaty Peace Lausanne
Muslims-West Thrace
Οικουμενικό Πατριαρχείο
Ανακωχή Μουδανιά
Εταμπλή

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2006
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.