δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Αττικές σαρκοφάγοι με ερωτιδείς και γιρλάντες
Attic sarchophagi with putti and garlands

Παπαγιάννη, Ελένη Γ.

Αντικείμενο της εργασίας αποτέλεσε η μελέτη μιας μεγάλης ομάδας αττικών σαρκοφάγων που φέρουν παραστάσεις με Ερωτιδείς και γιρλάντες. Αρχικός στόχος υπήρξε η συλλογή κατά το δυνατόν του συνόλου των αττικών σαρκοφάγων που φέρουν τέτοιες παραστάσεις στην κύρια όψη, στις δευτερεύουσες πλευρές ή ακόμη σε δευτερεύουσες επιφάνειες του μνημείου ως παραπληρωματικά θέματα που αποδίδονται σε μικρογραφική κλίμακα. Από τις 182 ολόκληρες ή αποσπασματικά σωζόμενες σαρκοφάγους του καταλόγου πάνω από εκατό απεικονίζουν παραστάσεις ερωτιδέων. Η εικονογραφική μελέτη αυτών κατέδειξε ένα πλήθος θεμάτων ανάμεσα στα οποία ξεχωρίζει το διονυσιακό θέμα του κώμου. Στις παραστάσει αυτές κυρίαρχο είναι το θέμα του μεθυσμένου Ερωτιδέα που υποβαστάζεται από ένα σύντροφό του. Ενα από τα πιο συχνά απεικονιζόμενα μη διονυσιακά θέματα είναι οι Ερωτιδείς που οδηγούν άρματα. Οι ερωτιδείς που κυνηγούν απεικονίζονται συχνά στις δευτερεύουσες επιφάνειες των μνημείων. Εκτός από τις παραστάσεις των Ερωτιδέων στόχος της εργασίας υπήρξε η μελέτη του μοτίβου της γιρλάντας. Εβδομήντα από τις σαρκοφάγους του καταλόγου φέρουν παραστάσεις πέρα από την εικονογραφία, η αρχιτεκτονική μορφή των σαρκοφάγων, η χρονολόγησή τους, οι επιδράσεις που άσκησαν στα τοπικά εργαστήρια αποτέλεσαν θέματα που προσπαθήσαμε να προσεγγίσουμε
Aim of the research was the collection of the attic sarcophagi that carry representation of Putti and garlands. From a set of one hundred eighty two wholly or partlially preserved sarcophagi of the investigated material, more than hundred present scenes with Putti. The iconographical study of the above set indicated a series of thematic areas, amongst which the dionysiac theme of komos (κώμος). One of the most frequently depicted non dionysiac theme is this of Putti driving chariots. The hunting theme appears oftenly in the "secondary" sides of the monuments. Besides from the Putti representations, the garland motiv was studied. Garlands of the attic sarcophagi have two arcs. Exept from the iconographic study, we investigated the architectural form of the sarcophagi. Dating of the investigated monuments constituted one additional issue of the research. Additionally we made an attempt to approach the interpretation of the Putti representations. Finally, we tried to show light on the relationship between attic sarcophagi and those of Asia Minor and the roman ones

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Sarcophagi, Greek, Greece
Attic workshops
Ρωμαϊκή πλαστική
Αττικά εργαστήρια
Roman period
Σαρκοφάγοι, Ελληνικές, Ελλάδα
Roman sculpture
Ρωμαϊκή εποχή

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2007
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.