Η κατοικία σε περιοχές της ανατολικής Θεσσαλονικής: στατιστική επεξεργασία αγγελιών, συμπεράσματα και αξιολόγησή τους

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2007 (EN)
The residence of east Thessaloniki's areas: statistical processing classified ads, conjectural and criticism
Η κατοικία σε περιοχές της ανατολικής Θεσσαλονικής: στατιστική επεξεργασία αγγελιών, συμπεράσματα και αξιολόγησή τους

Παναγιωτίδης, Θεοκλής Γεωργίου

Από στατιστικό δείγμα, 4061 εγγραφών, που αφορούσε αγγελίες πωλήσεων και ενοικιάσεων 3 περιοχών της Ανατολικής Θεσσαλονίκης, το διάστημα 2000-2007 έγινε στατιστική επεξεργασία με στόχο : 1)τον προσδιορισμό των παραγόντων που επηρεάζουν την τιμή τους, 2)την εξέλιξη των τιμών 2000-2007, 3)τον προσδιορισμό της απόδοσης σχετικής επένδυσης
From a statistical sample of 4061 entries, regarding the classified ads for rental or sale of 3 areas of Eastern Thessaloniki, during the period 2000-2007, statistical processing was carried out in order to define : 1)The factors affecting their price, 2)The progress of prices during the period 2000-2007, 3)The return rate of the relevant investment

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Κατοικία
Thessaloniki
Αγορά ακινήτων
Residence
Θεσσαλονίκη
Αγγελίες
Advertisements
Real estate

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2007
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)