Guided bone regeneration of experimentally induced mandibular defects in rabbits using biomplants as membranes

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2004 (EL)
Κατευθυνόμενη οστική αναγέννηση με βιολογικές προέλευσης μεμβράνες σε προκλητά οστικά ελλείμματα γναθών κονίκλων
Guided bone regeneration of experimentally induced mandibular defects in rabbits using biomplants as membranes

Θωμαϊδης, Βασίλειος Α.

The aim of this study was to test if Fascia Lata, Fascia Temporalis, Human Pericardium and Bovine Pericardium could act as resorbable barriers, achieving proper bone healing of full-thickness mandibular defects, applying the biological principle of GBR, and compared with the non-resorbable membrane ePTFE. Forty adult rabbits were used. In each animal, circular trough-and-through bone defects with a diameter of 9mm were created bilaterally through the mandibular angles. On one side of the jaw the defect was covered with one of the test membrane, whereas the defect on the other side served as control. The aninal were divided in 5 groups. In group Π.Π. (n=8) a resorbable Human Fascia Lata(Tutoplast Fascia Lata) was used. In group Α.Π.(n=8) a resorbable Human Pericardium(Tutoplast Pericardium) was used. In group Β.Π.(n=8) a resorbable Bovine Pericardium(Lyoplant) was used. In group G.T.(n=8) a non-resorbable polytetrafluoroethylene(e-PTFE) membrane(Gore-Tex) was used. All animals were euthanized at 10 weeks postoperatively. The harvested specimens were processed fot standart histological examination. Little or no sign of healing was evident on the control side, without bridging the defect by newly formed bone. In group Π.Π. there was a continuous bridge of regenerated bone extending from one edge of the defect to the other reaching a thinking almost corresponding to that of the surrounding bone in all animals. In group Α.Π. and Β.Π. findings were similar. There was a continuous bridge of new bone, but in three cases it was not of the same thickness, especially in the center. In group Κ.Π., Fascia Temporalis didn't manage to maintain the seclude space, bridging the defect by only a thin layer of new bone. The results of group G.T. were similar as the results of group Π.Π.
Η δυνατότητα εφαρμογής των βιολογικών μεμβρανών-μοσχευμάτων, ανθρώπειας πλατιάς περιτονίας, ανθρώπειου περικαρδίου, ανθρώπειας κροταφικής περιτονίας και βόειου περικάρδιου στην κατευθυνόμενη οστική αναγέννηση και η σύγκρισή τους με τη μεμβράνη από διεσταλμένο πολυτετραφθοριοαιθυλένιο(ePTFE) καθώς και το γεγονός ότι η διεθνής βιβλιογραφία στερείται μελετών σχετικά με το θέμα αυτό, αποτέλεσε το έναυσμα της παρούσης εργασίας. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκαν 40 ενήλικα πειραματόζωα στα οποία δημιουργήθηκαν διαμπερή οστικά ελλείματα, διαμέτρου 9mm, στη γωνία της κάτω γνάθου αμφοτερόπλευρα. Τα πειραματόζωα χωρίστηκαν σε 5 ομάδες των 8 ζώων, όπου σε κάθε ομάδα τοποθετήθηκε στη μία πλευρά της γνάθου ένα από τα πέντε υπό έλεγχο υλικά ενώ η άλλη πλευρά χρησίμευε ως μάρτυρας. Ολα τα ζώα θυσιάστηκαν τη 10η εβδομάδα, σε μια απώτερη φάση της οστεογένεσης, όπου ο σχηματισμός και η ολοκλήρωση του πώρου αναμένεται να έχει πραγματοποιηθεί. Από τη σύγκριση ανάμεσα στις δύο πλευρές κάθε πειραματόζωου που έγινε με ιστολογικό έλεγχο προέκυψε το συμπέρασμα ότι σε καμία πλευρά-μάρτυρα δεν παρατηρήθηκε πλήρης ανάπτυξη οστίτη ιστού και σύγκλειση του ελλείματος με οστική γεφύρωση. Αντίθετα, η πλευρά που είχαν δεχθεί μενβράνη, χαρακτηρίζονταν στην πλειονότητά τους, από ανάπτυξη νεόπλαστου οστού που γεφύρωνε το χάσμα, με διαφορές κυρίως στο πάχος

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Gore-Tex
Οστική αναγέννηση
Bone regeneration
Πλατιά περιτονία
Fascia temporalis
Κροταφική περιτονία
Περικάρδιο
Fascia zata
Pericardium

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2004
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Οδοντιατρικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.