Απεικονιστική μελέτη της λεμφικής αποχέτευσης των μαστών στη γάτα

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
The lymph-Drainage of mammary in the cat: a lymphographic study
Απεικονιστική μελέτη της λεμφικής αποχέτευσης των μαστών στη γάτα

Παπαδοπούλου, Παρασκευή Λ.

The mammary gland is a common site of neoplasm in the female cat. Malignant tumors metastasize especially through the lymphatic system. However, the anatomical knowledge of this system is not sufficient well known. The aim of this experiment was to investigate a reasonable imaging model for the study of the lymph drainage of the mammary glands in the cat and to develop evidence for the surgical excision of these glands in case of malignant tumors. For this purpose 73 clinically normal, lactating cats were used. The cats divided into two groups as follows. In the first group was studied the lymph drainage of the mammary glands in 50 cats. The number of lymphatic vessels which emerged from each mammary gland, their course and the lymph nodes where they drained was studied by indirect lymphography with radiography. To facilitate the visualization of the lymphatic vessels and lymph nodes of each gland, it was injected inside the mammary parenchyma, an oily contrast media which is selectively taken up from the lymphatics. In the second group, 23 cats were used and lymph drainage was studied by indirect lymphography with computed tomography. To facilitate the visualization of the lymphatic vessels and lymph nodes of each gland, it was injected inside the mammary parenchyma, a water soluble contrast media which is readily taken up from the lymphatics. The following day, mammary gland's drainage was studied by indirect lymphography with radiography as it was studied in the first group. During the experiments the cats were under general anesthesia. The main conclusions drawn after this study were the following. 1 The first mammary gland drains more commonly with one or rarely with two or three lymphatic vessels to the accessory axillary lymph nodes. 2 The second mammary gland drains with one or rarely two lymphatic vessels to the accessory axillary lymph nodes. 3 The third mammary gland drains mainly either to the accessory axillary lymph nodes or to the accessory inguinal lymph nodes. In a small percentage (10 %) of the cats it was demonstrated simultaneous drainage to those lymph nodes. Rarely lymph drains directly to the internal ileac lymph nodes. 4 The forth mammary gland drains mainly with one lymphatic vessel to the accessory inguinal lymph node. Rarely drains directly to the internal ileac lymph nodes. 5 In no instance lymphatic connection between mammary glands could be demonstrated. Moreover there were not demonstrated lymphatic vessels of the mammary glands that cross the midline. 6 In many cats it was revealed that lymphatic vessels from the accessory axillary lymph nodes drain to the proprious axillary lymph nodes and lymphatic vessels from the accessory inguinal lymph nodes drain to the superficial inguinal lymph nodes. In many cats, lymphatic vessels from accessory inguinal lymph nodes drain to the superficial inguinal lymph nodes and then to the internal ileac lymph nodes or directly lymphatic vessels from accessory inguinal lymph nodes drain towards the superficial lymph node. 7 The number of accessory axillary lymph nodes range from 1 (44.7 % of cats) to 3 (21.1 % of cats) and the number of the accessory inguinal lymph nodes range from 1 (86.7 % of cats) to 3 (6.7% of cats). Some interesting findings of our study with possible clinical significance in relation to surgical therapy of the mammary neoplasia were: 1. Lymph from either the third or forth mammary gland may drain directly to the internal ileac lymph nodes. 2 The third mammary gland may drain only to the accessory axillary lymph nodes. 3 The second mammary gland drains exclusively to the accessory axillary lymph nodes and not to the accessory inguinal lymph nodes in contrast to what has been suggested. 4 The absence of lymph-venous shunts in the mammary gland region in association with the absence of lymphatics that drain directly to the lungs indicates the role of the regional lymph nodes in the spread of malignant tumors of those glands
Αντικείμενο της πειραματικής αυτής εργασίας είναι η μελέτη της λεμφικής αποχέτευσης των μαστών στη θηλυκή γάτα, προκειμένου να προσδιοριστούν οι επιχώριοι λεμφαδένες, καθώς και οι επόμενοι σταθμοί της λεμφικής ροής των μαστών, ώστε να καθοριστεί η κυριότερη οδός μετάστασης των νεοπλασμάτων στο ζώο αυτό. Με βάση τα ευρήματά μας, θα μπορούσε να εκτιμηθεί η έκταση των ιστών που θα πρέπει να εκτέμνονται σε περιπτώσεις νεοπλασμάτων του μαστού, ώστε να επιτυγχάνεται κάθε φορά η μεγαλύτερη δυνατή επιβίωση των προσβλημένων ζώων. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκαν 73 υγιείς θηλυκές γάτες στο στάδιο της γαλουχίας, οι οποίες είχαν καλά ανεπτυγμένο μαστικό παρέγχυμα. Τα ζώα κατανεμήθηκαν σε δύο πειραματικές σειρές ως εξής: Στην πρώτη πειραματική σειρά, περιλήφθηκαν 50 θηλυκές γάτες στις οποίες μελετήθηκε η λεμφική αποχέτευση των μαστών τους με τη μέθοδο της έμμεσης λεμφαγγειογραφίας με συμβατική ακτινολογία. Για την απεικόνιση των λεμφαγγείων αποχέτευσης του κάθε μαστού, χορηγούνταν γενική αναισθησία στις γάτες και γινόταν ενδομαστική έγχυση της ελαιούχου σκιαγραφικής ουσίας Lipiodol Ultra Fluid, η οποία προσλαμβάνεται εκλεκτικά από τα λεμφαγγεία. Στη συνέχεια, λαμβάνονταν ακτινογραφήματα για τη μελέτη της πορείας των λεμφαγγείων και τον προσδιορισμό των επιχώριων λεμφαδένων με τα απαγωγά λεμφαγγεία τους. Στη δεύτερη πειραματική σειρά, χρησιμοποιήθηκαν 23 θηλυκές γάτες και μελετήθηκε η λεμφική αποχέτευση των μαστών τους με τη μέθοδο της έμμεσης λεμφαγγειογραφίας με αξονική τομογραφία. Στη συνέχεια, ακολούθησε έμμεση λεμφαγγειογραφία με συμβατική ακτινολογία όπως αυτή εφαρμόστηκε και στα ζώα της πρώτης σειράς πειραμάτων. Για την απεικόνιση των λεμφαγγείων αποχέτευσης του κάθε μαστού, γινόταν ενδομαστική έγχυση μιας υδατοδιαλυτής σκιαγραφικής ουσίας, της Ιοπαμιδόλης και στη συνέχεια λαμβάνονταν τομές για τη μελέτη της πορείας των λεμφαγγείων του μαστού και τον προσδιορισμό των επιχώριων λεμφαδένων με τα απαγωγά λεμφαγγεία τους. Τα κύρια συμπεράσματα από τη μελέτη αυτή είναι τα εξής: 1. Ο 1ος μαστός, αποχετεύει με ένα και σπανιότερα με δύο ή τρία λεμφαγγεία στους επικουρικούς μασχαλιαίους λεμφαδένες. 2. Ο 2ος μαστός, αποχετεύει με ένα και σπανιότερα με δύο λεμφαγγεία στους επικουρικούς μασχαλιαίους λεμφαδένες. 3. Ο 3ος μαστός, αποχετεύει με ένα και σπανιότερα με δύο ή τρία λεμφαγγεία στους επικουρικούς μασχαλιαίους λεμφαδένες σε ποσοστό 20%, στους επικουρικούς βουβωνικούς λεμφαδένες σε ποσοστό 70% και ταυτοχρόνως στους επικουρικούς μασχαλιαίους και στους επικουρικούς βουβωνικούς λεμφαδένες σε ποσοστό 10% των ζώων που χρησιμοποιήθηκαν. Σπανίως αποχετεύει στον ομόπλευρο έσω λαγόνιο λεμφαδένα. 4. Ο 4ος μαστός, αποχετεύει με ένα και σπανιότερα με δύο ή τρία λεμφαγγεία στους επικουρικούς βουβωνικούς λεμφαδένες. Σπανίως αποχετεύει στον ομόπλευρο έσω λαγόνιο λεμφαδένα. 5. Λεμφαγγεία μαστών που να διασχίζουν τη μέση γραμμή του σώματος και να κατευθύνονται σε λεμφαδένες του άλλου ημιμορίου δε διαπιστώνονται. 6. Δε διαπιστώνεται λεμφική σύνδεση των μαστών μεταξύ τους. 7. Δε σκιαγραφούνται ο μασχαλιαίος λεμφαδένας της πρώτης πλευράς, καθώς και οι στερνικοί λεμφαδένες. Ακόμη, δεν απεικονίζονται λεμφαγγεία που συνδέουν τους επικουρικούς και τους κύριους μασχαλιαίους λεμφαδένες με τους στερνικούς λεμφαδένες. 8. Απεικονίζονται, σε ένα μεγάλο αριθμό ζώων, οι κύριοι μασχαλιαίοι λεμφαδένες ως επόμενος σταθμός αποχέτευσης της λέμφου από τους επικουρικούς μασχαλιαίους λεμφαδένες. 9. Απεικονίζονται, σε ένα μεγάλο αριθμό ζώων, οι επιπολής βουβωνικοί λεμφαδένες ως επόμενος σταθμός αποχέτευσης της λέμφου από τους επικουρικούς βουβωνικούς λεμφαδένες. 10. Απεικονίζονται, σε ένα μεγάλο αριθμό ζώων, ο ομόπλευρος έσω λαγόνιος λεμφαδένας ως επόμενος σταθμός αποχέτευσης της λέμφου, τόσο από τους επικουρικούς βουβωνικούς λεμφαδένες, όσο και από τους επιπολής βουβωνικούς λεμφαδένες. 11. Λεμφαγγεία του μαστού που εκβάλλουν απευθείας στον πνεύμονα ή λεμφοφλεβικές αναστομώσεις στην περιοχή του μαστού δε διαπιστώνονται. 12. Σκιαγραφείται ένας επικουρικός μασχαλιαίος λεμφαδένας σε ποσοστό 44,7%, δύο σε ποσοστό 34,2% και τρεις σε ποσοστό 21,1%. 13. Σκιαγραφείται ένας επικουρικός βουβωνικός λεμφαδένας σε ποσοστό 86,7%, δύο σε ποσοστό 6,7% και τρεις σε ποσοστό 6,7% των ζώων. Με βάση τα ευρήματα τα οποία προέκυψαν από τη μελέτη του λεμφικού δικτύου αποχέτευσης των μαστών, ιδιαίτερη σημασία πρέπει να δοθεί στα εξής σημεία: 1. Στη διαπίστωση ότι για τον 3ο και 4ο μαστό οι επικουρικοί μασχαλιαίοι και οι επικουρικοί βουβωνικοί λεμφαδένες δεν είναι οι μόνοι επιχώριοι λεμφαδένες, όπως πιστεύεται μέχρι σήμερα. Οι έσω λαγόνιοι λεμφαδένες μπορεί να δέχονται απευθείας λεμφαγγεία από τους μαστούς. Με βάση το εύρημα αυτό, εξηγείται το γεγονός ότι η χειρουργική εκτομή του μαστού σε συνδυασμό με την αφαίρεση των μέχρι σήμερα θεωρούμενων επιχώριων λεμφαδένων δεν αποτρέπει τη μετάσταση των όγκων του μαστού. Μπορεί ακόμη να ερμηνευτεί η ανεύρεση μεταστατικών εστιών στον πνεύμονα της γάτας χωρίς ταυτόχρονη προσβολή των βουβωνικών ή των μασχαλιαίων λεμφαδένων. 2. Στο γεγονός ότι ο 3ος μαστός μπορεί να αποχετεύει και αποκλειστικά στους επικουρικούς μασχαλιαίους λεμφαδένες, σε αντίθεση με ό,τι πιστεύεται μέχρι σήμερα. 3. Στο γεγονός ότι ο 2ος μαστός αποχετεύει αποκλειστικά στους επικουρικούς μασχαλιαίους λεμφαδένες και όχι και στους επικουρικούς βουβωνικούς λεμφαδένες, όπως πιστεύεται μέχρι σήμερα. Με βάση το εύρημα αυτό, θα μπορούσε ίσως να διερευνηθεί η δυνατότητα να μην επιχειρείται η ολική ετερόπλευρη μαστεκτομή και η εκτομή των επικουρικών βουβωνικών λεμφαδένων όταν υπάρχει νεόπλασμα στο 2ο μαστό. 4. Στην απουσία λεμφικής σύνδεσης του ενός στίχου μαστών με τον άλλο. Με βάση το εύρημα αυτό, όταν η νεοπλασία του μαστού αφορά στον ένα στίχο, δεν απαιτείται η αφαίρεση των μαστών του άλλου στίχου. 5. Στην απουσία λεμφοφλεβικών αναστομώσεων στην περιοχή του μαστού και λεμφαγγείων του μαστού που να διαπερνούν απ' ευθείας το θωρακικό τοίχωμα. Με βάση τα παραπάνω, προτείνεται η διενέργεια έμμεσης λεμφαγγειογραφίας με συμβατική ακτινολογία ή έμμεσης λεμφαγγειογραφίας με αξονική τομογραφία προεγχειρητικά σε περιπτώσεις νεοπλασμάτων του μαστού, προκειμένου να επιτευχθεί ο προσδιορισμός της θέσης και του αριθμού των επιχώριων λεμφαδένων του νεοπλασματικού μαστού προκειμένου να βοηθηθεί ο κλινικός στην επιλογή της κατάλληλης θεραπευτικής αντιμετώπισης και στην πρόγνωση της νόσου

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Cats
Lymphography
Αξονική τομογραφία
Lymphnodes
Computed tomography
Λεμφαδένας
Κτηνιατρική διαγνωστική απεικόνιση
Μαστικοί αδένες
Mammary glands
Veterinary diagnostic imaging
Γάτες
Λεμφαγγειογραφία

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Κτηνιατρικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.