Ανάπτυξη και επικύρωση μεθόδων υγρής χρωματογραφίας υψηλής πίεσης για τον προσδιορισμό κινολόνων σε διάφορα δείγματα τροφίμων ζωικής προέλευσης και σε φαρμακευτικά σκευάσματα

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Development and validation of high pressure liquid chromatography methods for the determination of quinolonesin various edible tissues, products of food producing animals and pharmaceutical formulations
Ανάπτυξη και επικύρωση μεθόδων υγρής χρωματογραφίας υψηλής πίεσης για τον προσδιορισμό κινολόνων σε διάφορα δείγματα τροφίμων ζωικής προέλευσης και σε φαρμακευτικά σκευάσματα

Χριστοδούλου, Ελένη

Οι κινολόνες αποτελούν μια από τις σημαντικότερες κατηγορίες των αντιβιοτικών των τελευταίων δεκαετιών, με ευρύ φάσμα δράσης για την αντιμετώπιση ασθενειών στους ανθρώπους και στα ζώα. Παράλληλα η ολοένα αυξανόμενη χρήση των αντιβιοτικών στην ιατρική και στην κτηνιατρική, οδηγεί αναπόφευκτα στην ανάπτυξη της μικροβιακής αντοχής. Η διατριβή αυτή πραγματεύεται την ανάπτυξη χρωματογραφικών μεθόδων για τον ταυτόχρονο προσδιορσιμό δέκα (φθορο)κινολονών(ενοξακίνη, οφλοξακίνη, η νορφλοξακίνη, η κιπροφλοξακίνη, η ντανοφλοξακίνη, η ενροφλοξακίνη, η σαραφλοξακίνη, το οξολινικό οξύ, το ναλιδιξικό οξύ και η φλουμεκίνη) σε υποστρώματα δειγμάτων τροφίμων ζωϊκής προέλευσης. Εφαρμογή της μεθόδου για την ανάλυση φαρμακευτικών σκευασμάτων και για τον έλεγχο υπολειμμάτων κινολονών σε δείγματα μυικού ιστού βοοειδών, χοίρου, προβάτου, πουλερικών, δείγματα ήπατος βοειδών, νεφρών χοίρου, κρόκου αυγών και αφελαδινόύ γάλακτος. Επικύρωση των προτεινόμενων μεθόδων σύμφωνα με τη σχετική απόφαση της Ευρωπαϊκής Ενωσης 2002/657/ΕC
Quinolones constitute one the major antibiotic groups of the last decades. Quinolones are used both in human and veterinary medecin for the treatment of severe systemic infections. misuse has led to the grawing up of enforcement regulations, with the aim of minimizing then risk to human health associated with their consumption as residues in food. In the present work, different methods for the analysis of human and veterinary pharmaceutical formulations of quinolones and for the multi-residue determinations of quinolones invacious edible tissues and products of food-producing animals using HPLC, are developed. The quinolones examined are : enoxacin, ofloxacin, norfloxacin, ciprofloxacin, danofloxacin, enrofloxacin, sarafloxacin, oxolinic acid, nalidixic acid and flumeniquine. The developed methods were applied for the analysis of bovine, prcine, ovine and chicken muscle tissues, egg yolk, milk, bovine liver and porcine kidney, inrespect of quinolones' residues. All methods were validated according to European Decision 2002/657/EC

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Υγρή χρωματογραφία υψηλής απόδοσης
Τρόφιμα ζωϊκής προέλευσης
Antibiotics in nutrition
Quinolones, fluoroquinolones
Κινολόνες, φθοροκινόλες
Αντιβιοτικά στη διατροφή
Products of food-producing animals
Φαρμακευτικά σκευάσματα
High performance liquid chromatography
Pharmaceutical formulations

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Χημείας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.