Η αρχιτεκτονική του ιερού του Ερμή και της Αφροδίτης στην κάτω Σύμη Βιάννου

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
The architecture of the sanctuary of Hermes and Aphrodite in kato Syme
Η αρχιτεκτονική του ιερού του Ερμή και της Αφροδίτης στην κάτω Σύμη Βιάννου

Ζαρίφης, Νικόλαος Γ.

Το ιερό του Ερμή και της Αφροδίτης στη Σύμη Βιάννου, στην Κρήτη, ιδρύθηκε στις αρχές της δεύτερης χιλιετίας π.Χ., στις νότιες πλαγιές του ορεινού όγκου της Δίκτης και λειτούργησε χωρίς διακοπή έως και την παλαιοχριστιανική εποχή, διατηρώντας την αίγλη του επί 2600 χρόνια, παρά τις θεμελιώδεις αλλαγές στη θρησκεία και στη λατρευτική πρακτική κατά την οποία προσδιορίστηκαν οκτώ κύριες και δεκαπέντε δευτερεύουσες οικοδομικές φάσεις , συνέβαλε : α. στην κατά το δυνατόν λεπτομερέστερη παρακολούθηση της αρχιτεκτονικής εξέλιξης του χώρου και στον προσδιορισμό των μετασκευών και τροποποιήσεων συγκεκριμένων κτιριακών συγκροτημάτων β. στη γραφική αποκατάσταση των καλύτερα διατηρούμενων αρχιτεκτονικών στοιχείων γ. στη διαχρονική παρακολούθηση των κατασκευαστικών μεθόδων και στην εξέταση των χρησιμοποιούμενων εκάστοτε δομικών υλικών ε. στην καταγραφή των διάσπαρτων στο χώρο αρχιτεκτονικών μελών και στον προσδιορισμό τηα αρχικής τους θέσης και της λειτουργίας τους στ. την εξέταση της επίδρασης του ευρύτερου περιβάλλοντος στην ίδρυση του Ιερού στη συγκεκριμένη θέση
The Syme sanctuary is located on the southern slopes of Mount Dikte on the border on the border of the Heraklion and Lasithi provinces and in the first millennium was dedicated to the worship of Hermes and Aphrodite. The evidence of excavation indicates that the sanctuary was established near the beginning of the second millennium BC or a little earlier and functioned until early christian times. During the centuries of use natural deteriaration played an important role, new constructions damaged earlier ones and building ,materials were recycled. The study of the resulted from repeated interventions and modifications. The study of the architecture of the Syme sanctuary has already contributed significantly to the understanding of the site in various ways : by elucidating in as much detail as possible the site's complex architectural development; proposing viable reconstructionss non paper of the best preserved structures; distinguishing processes of alteration and modification within individual structures and thus defining more clearly their relation with earlier and later buildings; investigating diachronic as well as chronogically specific construction methods and materials; studying architectural elements no longer in situ and determining their original function; and investigating environmental factors that must have influenced the establishment of the sanctuary at its specific location

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Θρησκευτική αρχιτεκτονική
Religious architecture
Architecture, History, Greece
Αρχαίο Ελληνικό Ιερό
Αρχιτεκτονική, Ιστορία, Ελλάδα
Ancient Greek Sanctuary
Μινωϊκό ιερό
Minoan sanctuary

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2007
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.