Ιστολογική και ανοσοϊστοχημική μελέτη του κηλικού σάκου σε παιδιά με συγγενείς διαμαρτίες της ελυτροπεριτοναϊκής πτυχής

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Histologic and immunohistochemical study of precessus vaginalis in children with hernio, indrocele and underscended testis
Ιστολογική και ανοσοϊστοχημική μελέτη του κηλικού σάκου σε παιδιά με συγγενείς διαμαρτίες της ελυτροπεριτοναϊκής πτυχής

Μουράβας, Βασίλειος Κ.

Σε μια σειρά από πρόσφατες μελέτες, που πραγματοποιήθηκαν από τον Tanyel και συν., προτάθηκε ότι η μη σύγκλειση της ΕΠ, σχετίζεται με την παραμονή λείων μυϊκών κυττάρων (ΛΚΜ) στο τοίχωμα της ΕΠ. Επιπλέον προτάθηκε ότι η κλινική έκβαση της ανοιχτής ΕΠ προς βουβωνοκήλη ή υδροκήλη, σχετίζεται με την ποσότητα των ΛΜΚ, που παραμένουν στο τοίχωμα της ΕΠ. Στην παθοφυσιολογία των παραπάνω παθήσεων φαίνεται ότι συμμετέχουν το συμπαθητικό και παρασυμπαθητικό σύστημα, καθώς επίσης και τα ιόντα Ca2+. Οι ίδιοι συγγραφείς επίσης θεωρούν ότι η κάθοδος του όρχεος οφείλεται σε συσπάσεις των μυϊκών ινών της ΕΠ και του κρεμαστήρα μυ, που περιβάλλει τις ΕΠ. Σε μια προσπάθεια συμμετοχής στην μελέτη των παραπάνω θεωριών και της διερεύνησης του ρόλου των ΛΜΚ, σχεδιάσαμε μια ανοσοϊστοχημική μελέτη, που σκοπό έχει να διερευνήσει τον ανοσοϊστοχημικό φαινότυπο των ΛΜΚ που ανευρίσκονται στις ΕΠ ασθενών που πάσχουν από βουβωνοκήλη, υδροκήλη και κρυψορχία. Η διερεύνηση του ανοσοφαινότυπου γίνεται μέσω της μελέτης της έκφρασης μιας σειράς μονοκλωνικών αντισωμάτων και συγκεκριμένα της ακτίνης των λείων μυϊκών ινών (a-smooth muscle actin, SMA), της καλδεσμόνης υψηλού μοριακού βάρους (h-caldesmon), της δεσμίνης (desmin) και τέλος της βιμεντίνης (vimentin). Ο λόγος για τον οποίο επιλέχθηκαν τα συγκεκριμένα μονοκλωνικά αντισώματα, είναι γιατί απεικονίζουν το στάδιο ωριμότητας και διαφοροποίησης των ΛΜΚ, μέσω της ανάδειξης των πρωτεϊνών του κυτταρικού σκελετού τους. Δύο ακόμη μονοκλωνικά αντισώματα χρησιμοποιήθηκαν, σε μια προσπάθεια να διερευνηθεί ο παθοφυσιολογικός μηχανισμός που προκαλεί τις συγγενείς παθήσεις της ΕΠ: η ογκοπρωτεΐνη bcl-2, που αποτελεί έναν γνωστό δείκτη αναστολής του μηχανισμού της απόπτωσης και το CD34 που ανιχνεύει αρχέγονα ανθρώπινα κύτταρα της αιμοποιητικής σειράς
Recent studies by Tanyel et al proposed that incomplete obliteration of the PV is related to smooth muscle cells (SMCs) persistence and that the clinical outcome, as an inguinal hernia or hydrocele, mainly depends on the amount of persistent muscle cells, with Ca2+ ions and sympathetic nerve action possibly involved. Tanyel et al also proposed that the SMCs, present in the gubernaculum and PV, propulse the testis into the scrotum. As a contribution to elucidate those mechanisms, an immunohistochemical study has been planned to evaluate the diversity and differentiation of SMC phenotypes in sacs associated with inguinal hernia, hydrocele and undescended testis. This is to be investigated through the expression of smooth muscle actin (SMA), h-caldesmon, desmin and vimentin. These markers indicate the relative state of differentiation/maturation of SMCs by identifying the type of their cytoskeletal proteins. Two other markers were also examined, bcl-2 a well known inhibitor of apoptosis and CD34 anti-human haematopoietic progenitor cell, in order to find out if any clue exists to enlighten the etiology of inguinal pathologies in children

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Βουβωνοκήλη
Κρυψορχία
Λεία μυϊκά κύτταρα
Hydrocele
Διαφοροποίηση
Cryptorchism
Differentation
Υδροκήλη
Smooth muscle cells
Inguinal hernia

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.