Στοχαστική δυναμική προσομοίωση και επίλυση πολυδιάστατων πληθυσμιακών ισοζυγίων με εφαρμογή στις διεργασίες πολυμερισμού

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Stohastic dynamic simulation and numerical solution of multi-dimensional population balances with application to polymerization processes
Στοχαστική δυναμική προσομοίωση και επίλυση πολυδιάστατων πληθυσμιακών ισοζυγίων με εφαρμογή στις διεργασίες πολυμερισμού

Μεϊμάρογλου, Δημήτριος Σ.

Η παρούσα διατριβή πραγματεύεται το αντικείμενο της μαθηματικής προτυποποίησης (ή μοντελοποίησης) χημικών διεργασιών πολυμερισμού ελευθέρων ριζών. Η μελέτη επικεντρώνεται στη θεωρητική πρόβλεψη της δυναμικής εξέλιξης των ιδιοτήτων των παραγόμενων πολυμερών, οι οποίες εκτείνονται σε διάφορα επίπεδα μεγέθους και καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα περιοχών ενδιαφέροντος του χημικού μηχανικού. Οι ιδιότητες αυτές περιλαμβάνουν την κατανομή του μεγέθους των σταγόνων ή σωματιδίων που συμμετέχουν σε μια διεργασία διασποράς σωματιδίων καθώς και μια σειρά ιδιοτήτων που σχετίζονται με τη μικροδομή των πολυμερικών αλυσίδων σε μοριακό επίπεδο, ενώ για τον υπολογισμό τους χρησιμοποιούνται εξελιγμένα μαθηματικά εργαλεία
The present dissertation addresses the subject of mathematical modeling of free-radical polymerization processes. The study is mainly focused on the theoretical prediction of the dynamic evolution of the produced polymer properties, which extend on various size-levels and cover a wide range on the area of interest of a chemical engineer. Thus, via the implementation of numerical methods, both calculation procedures, of the size distribution of particles or droplets in a suspension process and of properties related to the microstructure of the polymer chains in a molecular level, are presented

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Πολυμερισμός, Μαθηματικά μοντέλα
Μέθοδος Monte Carlo
Monte Carlo method
Αριθμητικές μέθοδοι
Molecular weight distribution
Κατανομή μοριακού βάρους
Numerical methods
Δυναμική προσομοίωση
Dynamic simulation
Polymerization, Mathematical models

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Χημικών Μηχανικών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.