Όψιμη εμφάνιση οστεοσαρκώματος ως επιπλοκή της οστεοσύνθεσης κατάγματος της διάφυσης μηριαίου οστού σε σκύλο

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΌψιμη εμφάνιση οστεοσαρκώματος ως επιπλοκή της οστεοσύνθεσης κατάγματος της διάφυσης μηριαίου οστού σε σκύλο

Σιδέρη, Αικατερίνη
Πράσινος, Νικήτας
Καζάκος, Γεώργιος
Σιδηρόπουλος, Α.
Παπαδοπούλου, Π.
Λουκόπουλος, Παναγιώτης

Σκύλος φυλής Great Dane και ηλικίας 5,5 ετών προσκομίστηκε με προοδευτικά επιδεινούμενη, μη ανταποκρινόμενη στη χορήγηση μη στεροειδών αντιφλεγμονωδών φαρμάκων, χωλότητα στο οπίσθιο δεξιό άκρο. Σε ηλικία 5 μηνών είχε υποστεί κάταγμα στη μεσότητα της διάφυσης του δεξιού μηριαίου οστού, το οποίο αντιμετωπίστηκε αρχικά, ανεπιτυχώς, με την τοποθέτηση νάρθηκα και στη συνέχεια, επιτυχώς, με οστεοσύνθεση με μεταλλική πλάκα. Κατά την ορθοπαιδική εξέταση εντοπίστηκε σκληρή και επώδυνη διόγκωση στο μέσο του δεξιού μηριαίου. Ακτινολογικά διαπιστώθηκε κάταγμα του μηριαίου στο μέσο περίπου της μεταλλικής πλάκας, αυξημένη ακτινοσκιερότητα των γύρω μαλακών ιστών και παρουσία τεμαχίων και δοκίδων οστού εκτός των ορίων του μηριαίου οστού. Η παρεκτόπιση της μεταλλικής πλάκας και η χαλάρωση των κοχλιών της ήταν εμφανής. Ιστοπαθολογικά τέθηκε η διάγνωση του οστεοβλαστικού παραγωγικού οστεοσαρκώματος υψηλού βαθμού κακοήθειας, ενώ από τη μικροβιολογική εξέταση διαπιστώθηκε η παρουσία μικροοργανισμών του είδους Staphylococcus spp. Η δυσμενής πρόγνωση του οστεοσαρκώματος σε συνάρτηση με τη ραγδαία επιδείνωση της κλινικής εικόνας του ζώου οδήγησαν στην ευθανασία του. Στην εμφάνιση του σχετιζόμενου με κάταγμα οστεοσάρκωμα πιστεύεται ότι συμβάλλει η μεταβολή της κυτταρικής δραστηριότητας του οστού, π.χ. λόγω καθυστερημένης πώρωσης ή οστεομυελίτιδας, σε συνδυασμό με τη μακροχρόνια παραμονή των υλικών οστεοσύνθεσης, παράγοντες που συνυπήρχαν στο περιστατικό μας. Αν και η εμφάνιση του οστεοσαρκώματος σε παλαιότερη καταγματική εστία είναι σχετικά σπάνια, πρέπει να επιδιώκεται η πρόληψή του με την εξάλειψη των παραπάνω προδιαθετικών παραγόντων.

Article / Άρθρο
info:eu-repo/semantics/article

Σκύλος
Οστεοσάρκωμα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2008
2009-06-29T17:00:18Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Κτηνιατρικής

Περιοδικό Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας, vol.59 no.2 [2008] p.162-167 [Published Version]
urn:ISSN:02572354

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.