δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοRemoval of humic acids by flotation

Zoumpoylis, Anastasios
Jun, Wu
Katsoyiannis, I.A.

The application of flotation for the removal of humic acids was investigated in the present study, as a possible post-treatment stage of simulated landfill leachates, i.e., after biological treatment. Several parameters were examined towards the optimization of humic acids removal; the dosage of collector was found to be the major one, controlling the overall efficiency of the process. However, the type and dosage of frother, the solution pH, ionic strength and flotation time were found to be also significant factors, affecting the removal of humic acids. Under optimized conditions, which are mainly determined by initial concentration of humic acids, the treatment performance was found to be very efficient, reaching almost 99%, indicating that flotation can serve as a possible alternative technology for the removal of humic acids

Article / Άρθρο
info:eu-repo/semantics/article

Flotation
Landfill leachates
Post-treatment
Humic acids

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Αγγλική γλώσσα

2003
2009-06-29T17:00:18Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Χημείας

urn:ISSN:09277757
Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, vol.231, no.1-3[2003] p.181-193 [Published Version]

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.