Η αναίρεση του εξασφαλιστικού χαρακτήρα του συμφώνου επιφύλαξης της κυριότητας

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Removal of the collateral value of retention of title clause
Η αναίρεση του εξασφαλιστικού χαρακτήρα του συμφώνου επιφύλαξης της κυριότητας

Λιόντας, Αστέριος-Νικόλαος Α.

This thesis covers the early removal of a retention of title clause before the payment of the price in full
Αντικείμενο της διατριβής αποτελεί η πρόωρη - πριν την ολοσχερή εξόφληση του τιμήματος - απόσβεση του συμφώνου επιφύλαξης της κυριότητας

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Ιδιοκτησία
Civil law, Greece
Retention of title clause
Factoring
Insolvency
Αστικό δίκαιο, Ελλάδα
Ενέχυρο
Ενοχικό δίκαιο, Ελλάδα
Collareral
Mortgage
Επιφύλαξη κυριότητας
Αφερεγγυότητα
Obligations (Law), Greece
Ownwrship
Πρακτορεία επιχειρηματικών απιτήσεων
Υποθήκη

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2008
2009-09-03T08:26:27Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Νομική Σχολή, Τμήμα Νομικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.